DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İktisadın kapsamı ve metodu tekrar ve araştırma
2 Kıtlık, Tercih ve Üretim Olanakları Eğrisi tekrar ve araştırma
3 Talep eğrisi, bireysel ve piyasa talebi tekrar ve araştırma
4 Talep eğrisinde kaymalar tekrar ve araştırma
5 Talep esnekliği tekrar ve araştırma
6 Arz eğrisi, bireysel ve piyasa arzı tekrar ve araştırma
7 Arz eğrisinde kaymalar tekrar ve araştırma
8 ara sınav tekrar
9 Arz esnekliği tekrar ve araştırma
10 Arz, talep ve esneklik uygulamaları tekrar ve araştırma
11 Üretim maliyetleri tekrar ve araştırma
12 Piyasa denges tekrar ve araştırma
13 Tam rekabet piyasası tekrar ve araştırma
14 Tekel Piyasası tekrar ve araştırma
15 Diğer eksik rekabet piyasaları tekrar ve araştırma
16-17 Yazılı Sınav tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar