DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hukukun tanımı, diğer sosyal düzen kuralları ile karşılaştırma, hukukun çeşitli anlamları ve dünyadaki belli başlı hukuk sistemleri Konunun Ders Notlarının Okunması
2 Hukukta yaptırım kavramı, türleri ve örnekleri Konunun Ders Notlarının Okunması
3 Hukukun kaynakları, yazılı ve yazısız kaynaklar, ayrıntılı olarak Anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, içtihat, doktrin ve örf ve adet hukuku kavramları ve örnekleri Konunun Ders Notlarının Okunması
4 Kamu Hukuku, özel hukuk ayırımı ve karma nitelikli hukuk dalları. Kamu hukuku alt dallarında anayasa, idare, ceza hukukları ve yargılama hukukları. Konunun Ders Notlarının Okunması
5 Özel hukuk alt dallarının incelenmesi. Ayrıntılı medeni hukuk özellikle, kişiler hukuku, aile hukuku. Konunun Ders Notlarının Okunması
6 Medeni hukuk, alt dallarından miras hukuku ve eşya hukukunun incelenmesi. Konunun Ders Notlarının Okunması
7 Ders Tekrarı Konunun Ders Notlarının Okunması
8 Ara Sınav
9 Özel hukuk alt dallarında borçlar hukuku ve ticaret hukukunun incelenmesi. Konunun Ders Notlarının Okunması
10 Yazılı hukuk kurallarının nitelikleri ve yasaların yer, zaman, anlam bakımından uygulanması, hakimin takdir yetkisi ve hakimin hukuk yaratması kavramlarının incelenmesi. Konunun Ders Notlarının Okunması
11 Türk yargı sisteminin incelenmesi. Yüksek yargı organlarının görevleri, yargı kollarının özellikleri, mahkemeler teşkilatı. Konunun Ders Notlarının Okunması
12 Hak kavramı, türleri, kamu hakları ve özel hakların incelenmesi. Konunun Ders Notlarının Okunması
13 Hakların kazanılması, kaybedilmesi, hukuki olay, hukuki eylem ve hukuki işlem kavramları ve örnekleri. Konunun Ders Notlarının Okunması
14 Hakların kazanılmasında ve kullanılmasında iyiniyetin etkileri ve hakların korunması kavramları ve örnekleri. Konunun Ders Notlarının Okunması
15 Ders Tekrarı Konunun Ders Notlarının Okunması
16-17 Final Exam

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar