DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Hukuk Bilgisi * MUV   157 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sadık EREN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SADIK EREN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SADIK EREN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersle amaçlanan öğrencinin, hukukun tanımı, dünyadaki başlıca hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi olması, hukukun yazılı ve yazısız kurallarını, hukuk kurallarının temel niteliklerini, hukuk dallarını öğrenmesi, hak kavramı ve bağlantılı konular hakkında bilgi sahibi olmasıdır.
Dersin İçeriği
Hukukun tanımı, diğer sosyal düzen kuralları ile karşılaştırma, hukukun çeşitli anlamları ve dünyadaki belli başlı hukuk sistemleri; Hukukta yaptırım kavramı, türleri ve örnekleri; Hukukun kaynakları, yazılı ve yazısız kaynaklar, ayrıntılı olarak Anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, içtihat, doktrin ve örf ve adet hukuku kavramları ve ; Kamu Hukuku, özel hukuk ayırımı ve karma nitelikli hukuk dalları. Kamu hukuku alt dallarında anayasa, idare, ceza hukukları ve yargılama; Özel hukuk alt dallarının incelenmesi. Ayrıntılı medeni hukuk özellikle, kişiler hukuku, aile hukuku; Medeni hukuk, alt dallarından miras hukuku ve eşya hukukunun incelenmesi; Özel hukuk alt dallarında borçlar hukuku ve ticaret hukukunun incelenmesi; Yazılı hukuk kurallarının nitelikleri ve yasaların yer, zaman, anlam bakımından uygulanması, hakimin takdir yetkisi ve hakimin hukuk yaratması kavramlarının incelenmesi; Türk yargı sisteminin incelenmesi. Yüksek yargı organlarının görevleri, yargı kollarının özellikleri, mahkemeler; Hak kavramı, türleri, kamu hakları ve özel hakların; Hakların kazanılması, kaybedilmesi, hukuki olay, hukuki eylem ve hukuki işlem kavramları ve örnekleri; Hakların kazanılmasında ve kullanılmasında iyi niyetin etkileri ve hakların korunması kavramları ve örnekleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-