DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel İşletme * MUV   163 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Dilek Nesrin KONAKLI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SELİM SOYÇELİK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SELİM SOYÇELİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletmeyi fonksiyonlarına göre tanımak ve işletmenin işleyişini kavramak
Dersin İçeriği
Birinci modül olan İşletme Kuruluş İşlemleri Yapmak konulu bölümde işletme ve işletmecilik kavramları, işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin çevresi, işletmenin amaç ve sorumlulukları işletme kurma nedenleri, kuruluş yeri ve seçimi, kuruluş yeri etkenleri ve kuruluş amaçları ve kapasite konularına değinilmektedir. İkinci modül olan İşletme Yönetim Faaliyetlerine Katılmak konulu bölümde ise işletme yönetim fonksiyonları, temel işletme fonksiyonları, üretim, pazarlama, finansman ve insan kaynakları fonksiyonları konularına yer verilmektedir. Üçüncü modül olan İşletmenin Mali Yapısını Yönetmek bölümünde ise gelir gider hesapları, borç ve alacaklar ile varlıkları yönetmek konularına yer verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletmeciliğe Giriş ders notlarından konunun okunması
2 Yönetim ve Strateji ders notlarından konunun okunması
3 Yönetici ve Lider ders notlarından konunun okunması
4 İşletmenin Tanımı ve Çeşitleri ders notlarından konunun okunması
5 Hukuki Açıdan İşletme Çeşitleri ders notlarından konunun okunması
6 İşletmenin Misyonu, Vizyonu, İlkeleri, Amaçları ve Hedefleri ders notlarından konunun okunması
7 İşletme Yönetiminin Fonksiyonları ders notlarından konunun okunması
8 ara sınav ders notlarından konunun okunması
9 İşletme Büyüklük Ölçüleri ders notlarından konunun okunması
10 İşletmenin Kuruluş Çalışmaları ders notlarından konunun okunması
11 Üretim ve Pazarlama ders notlarından konunun okunması
12 Girişimcilik ders notlarından konunun okunması
13 İşletmelerde Markalaşma Süreci ders notlarından konunun okunması
14 İnsan Kaynakları Yönetimi ders notlarından konunun okunması
15 İşletmelerde Kaos Yönetimi ders notlarından konunun okunması
16-17 final ders notlarından konunun okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar