DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonomik zarar eşiği ve ekonomik zarar düzeyi Ders kitabından: 1-10 Sayfalar
2 Bitki koruma ilaçları sınıflandırılması, kalıcılıkları, kullanım durumu, etki şekilleri,uygulamada güvenlik önlemleri Ders kitabından:11-49 Sayfalar
3 Bitki koruma makinalarının sınıflandırılması, pülverizasyon tekniği, ilaç normu damla çapı ilişkisi, kaplama oranı Ders kitabından:50-63 Sayfalar
4 Pülverizasyon karakteristikleri, Ders kitabından:64-83 Sayfalar
5 Değme açıları, kaplama oranı ilişkileri, damla oluşumu, taşınması ve sürüklenme Ders kitabından:84-113 Sayfalar
6 Pülverizatörlerin çalışma ilkesi ve ana organları Ders kitabından:114-129 Sayfalar
7 Pülverizatörlede kullanılan pompalar Ders kitabından:130-174 Sayfalar
8 ARA SINAVI
9 Pülverizatörlerde verdi ayar sistemleri, depolar, püskürtma askı sistemleri, depo doldurma sistemleri, pülverizatörlede kullanılan memeler. Ders kitabından:175-232 Sayfalar
10 Pülverizasyon için gerekli eneji hesabı, Ders kitabından:233-239 Sayfalar
11 Basınç enerjisi le çalışan memeler 240-281 Sayfalar
12 Sıvı bitki koruma ilaçlarının elektro statik yükle yüklenmesi Ders kitabından:282-308 Sayfalar
13 Tarımsal kimyasalların yağmurlama sulama sistemleri ile uygulanması Ders kitabından:309-319 Sayfalar
14 Tozlayıcılar ve Mikro granül uygulayıcıları Ders kitabından:320-325 Sayfalar
15 Fümigasyon ve toprak sterilizasyonu Ders kitabından:326-343 Sayfalar
16-17 YILSONU SINAVI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar