DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ürün İşleme Tekniği TAM   253 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Leyla GÜLLÜOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.LEYLA GÜLLÜOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.LEYLA GÜLLÜOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarım ürünlerinin işlenmesinde geçerli işlemler ve karakteristik özellikler, teknik özellikleri,Taşıma, iletim tesisleri, Taneli ürünlerin temizlenmesi ve sınıflandırılması, Öğütme parçalama makineleri, presler, homojenizatörler, Bölgesel, ulusal ihraç ürünleri, paketleme tesisleri, Ürün depolama, kurutma ve muhafaza tesisleri.
Dersin İçeriği
Tarımsal ürünlerin işlendiği tesislerde üretim bandı ve ürün işleme makinelerinin çalışma ilkeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirir.
2) Tarım ve tarıma dayalı sanayi işletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturur.
3) Bitkisel ve hayvansal üretimde tarım makinaları aracılığıyla çözülebilecek sorunları belirler.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar
7
Uç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir
17
Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
18
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir
19
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir
20
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal ürünlerin temizlenmesi ve sınıflandırılması: Tanelerin sınıflandırılmasında kullanılan özellikler Sayfa:4
2 Tarımsal ürünlerin temizlenmesi ve sınıflandırılması: Elekler, elek çeşitleri ve eleklerin çalışma teorisi Sayfa:15
3 Tarımsal ürünlerin temizlenmesi ve sınıflandırılması: Silindirik ve diskli triyörler Sayfa:16
4 Tanelerin Aerodinamik Özelliklerine Göre Ayrılması ve Hava Kanalları Sayfa:50
5 Tanelerin Sürtünme Kuvveti Farkına Göre Ayrılması. Sayfa:31
6 Tanelerin yüzey pürüzlülük ve ağırlıklarına göre ayrılması Sayfa:32
7 Tanelerin mekanik, optik ve elektriksel özelliklerine göre ayrılması. Sayfa:50
8 Ara Sınav Soru-cevap
9 Tarım ürünlerinin elenmesinde kullanılan elekler Sayfa:113
10 Öğütme ve parçalama makineleri Sayfa:144
11 Kurutma Sayfa:188
12 Soğutma Sayfa:214
13 Genel tekrar Anlatım
14 Öğrenci sunumları Power point sunum
15 Öğrenci sunumları Power point sunum
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar