DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal ürünlerin temizlenmesi ve sınıflandırılması: Tanelerin sınıflandırılmasında kullanılan özellikler Sayfa:4
2 Tarımsal ürünlerin temizlenmesi ve sınıflandırılması: Elekler, elek çeşitleri ve eleklerin çalışma teorisi Sayfa:15
3 Tarımsal ürünlerin temizlenmesi ve sınıflandırılması: Silindirik ve diskli triyörler Sayfa:16
4 Tanelerin Aerodinamik Özelliklerine Göre Ayrılması ve Hava Kanalları Sayfa:50
5 Tanelerin Sürtünme Kuvveti Farkına Göre Ayrılması. Sayfa:31
6 Tanelerin yüzey pürüzlülük ve ağırlıklarına göre ayrılması Sayfa:32
7 Tanelerin mekanik, optik ve elektriksel özelliklerine göre ayrılması. Sayfa:50
8 Ara Sınav Soru-cevap
9 Tarım ürünlerinin elenmesinde kullanılan elekler Sayfa:113
10 Öğütme ve parçalama makineleri Sayfa:144
11 Kurutma Sayfa:188
12 Soğutma Sayfa:214
13 Genel tekrar Anlatım
14 Öğrenci sunumları Power point sunum
15 Öğrenci sunumları Power point sunum
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar