DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvansal Üretim Mekanizasyonu TAM   262 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Metin DAĞTEKİN
Dersi Verenler
Doç. Dr.METİN DAĞTEKİN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.METİN DAĞTEKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hayvansal üretimde modern üretimin gereği olan alet, makine ve sistemlerin tasarımı, çalıştırılması, tamir-bakımı ve korunması ile ilgili konuları bilmektir.
Dersin İçeriği
Kaba yem mekanizasyonu, Slaj yapım tekniği ve makineleri, Balya makineleri, Kesif yem mekanizasyonu, Süt mekanizasyonu, Barınak temizleme mekanizasyonu, Yem mekanizasyonu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hayvanlar için çeşitli yemlerin eldesi ve bunların yemliklere dağıtılmasında kullanılan alet ve ekipmanları kullanır ve gerekli teknik ayarları yapar.
2) Yaş ve yeşil yemleri içerdikleri besin maddelerini olabildiğince koruyarak silolayabilmek için slaj yapım tekniğini bilir ve uygun bir mekanizasyon zincirinin oluşturulmasını sağlar.
3) Yem karmaların hazırlanabilmesi için teknik bigi, nitelikli ham madde ve bunların işleneceği uygun makine ve sistemlerini bilir.
4) İnsanlar için önemli besin bir besin maddesi olan sütün eldesinde kullanılan sağım makinelerinin yapısal organlarını ve sağım salonları hakkında teknik bilgi ve işlevlerini bilir.
5) Çiftlik gübresinin barınaktan temizlenmesi, saklanması ve taşınmasında kullanılacak mekanizasyon araçların çalıştırılmasını bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar
7
Uç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir
17
Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
18
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir
19
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir
20
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kaba yem eldesinde mekanizasyon( Ot biçme, Ot ezme, ot tırmıkları) Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Ot toplama arabaları, Balya makineleri ve Balya toplama makineleri Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Yaş ot eldesinde mekanizasyon(Slaj yeminin önemi, Slaj yapım tekniği, Slaj depolarının yapısal özellikleri) Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Slaj makineleri, Slaj taşıma arabaları Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Silo doldurma düzenleri, Silo boşaltma düzenleri Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Keşif yem eldesinde mekanizasyon (Kesif yemin önemi, Karma yem mekanizasyonunda uygulanan teknolojik işlemler) Ders notlarının okunması
7 Karma yem eldesinde temizleme, depolama, dozajlama, kırma öğütme, karıştırma, peletleme ve ulaştırma düzenleri, Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Ara sınav Ders notlarının okunması Yazılı Sınav
10 Süt sağım makineleri, Sağım makinelerinin yapısal organları Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Sağım işleminde dikkat edilecek hususlar, Sağım salonları, Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Barınak temizleme düzenleri Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Suluklar, Yemlikler ve yem dağıtım sistemleri Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Suluklar, Yemlikler ve yem dağıtım sistemleri Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Suluklar, Yemlikler ve yem dağıtım sistemleri Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar