DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kaba yem eldesinde mekanizasyon( Ot biçme, Ot ezme, ot tırmıkları) Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Ot toplama arabaları, Balya makineleri ve Balya toplama makineleri Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Yaş ot eldesinde mekanizasyon(Slaj yeminin önemi, Slaj yapım tekniği, Slaj depolarının yapısal özellikleri) Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Slaj makineleri, Slaj taşıma arabaları Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Silo doldurma düzenleri, Silo boşaltma düzenleri Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Keşif yem eldesinde mekanizasyon (Kesif yemin önemi, Karma yem mekanizasyonunda uygulanan teknolojik işlemler) Ders notlarının okunması
7 Karma yem eldesinde temizleme, depolama, dozajlama, kırma öğütme, karıştırma, peletleme ve ulaştırma düzenleri, Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Ara sınav Ders notlarının okunması Yazılı Sınav
10 Süt sağım makineleri, Sağım makinelerinin yapısal organları Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Sağım işleminde dikkat edilecek hususlar, Sağım salonları, Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Barınak temizleme düzenleri Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Suluklar, Yemlikler ve yem dağıtım sistemleri Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Suluklar, Yemlikler ve yem dağıtım sistemleri Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Suluklar, Yemlikler ve yem dağıtım sistemleri Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar