DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvansal Üretim Mekanizasyonu TAM   262 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Metin DAĞTEKİN
Dersi Verenler
Doç. Dr.METİN DAĞTEKİN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.METİN DAĞTEKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hayvansal üretimde modern üretimin gereği olan alet, makine ve sistemlerin tasarımı, çalıştırılması, tamir-bakımı ve korunması ile ilgili konuları bilmektir.
Dersin İçeriği
Kaba yem mekanizasyonu, Slaj yapım tekniği ve makineleri, Balya makineleri, Kesif yem mekanizasyonu, Süt mekanizasyonu, Barınak temizleme mekanizasyonu, Yem mekanizasyonu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hayvanlar için çeşitli yemlerin eldesi ve bunların yemliklere dağıtılmasında kullanılan alet ve ekipmanları kullanır ve gerekli teknik ayarları yapar.
2) Yaş ve yeşil yemleri içerdikleri besin maddelerini olabildiğince koruyarak silolayabilmek için slaj yapım tekniğini bilir ve uygun bir mekanizasyon zincirinin oluşturulmasını sağlar.
3) Yem karmaların hazırlanabilmesi için teknik bigi, nitelikli ham madde ve bunların işleneceği uygun makine ve sistemlerini bilir.
4) İnsanlar için önemli besin bir besin maddesi olan sütün eldesinde kullanılan sağım makinelerinin yapısal organlarını ve sağım salonları hakkında teknik bilgi ve işlevlerini bilir.
5) Çiftlik gübresinin barınaktan temizlenmesi, saklanması ve taşınmasında kullanılacak mekanizasyon araçların çalıştırılmasını bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)