DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Statik TAM   165 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Metin DAĞTEKİN
Dersi Verenler
Doç.Dr.METİN DAĞTEKİN1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.METİN DAĞTEKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin, ileri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel Fizik kuramlarını(statik ve mekanik biliminde temel kuralları) kavrayabilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, mühendislik uygulamalarında kuvvet etkisi altında kalan cisimlerin durumlarını ve gösterdikleri tepkimeleri inceleyebilmesi hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği
Mekanikte kullanılan temel kavramlar, Birim sistemeleri, Uluslararası(SI) Birim sisteminin tanıtılması, Skaler ve Vektörel büyüklüklerin tanımı, Vektörlerin toplanması ve çıkarılması, Bir noktada kesişen kuvvetlerin grafiksel ve analitik yöntemle bileşkesini bulma ve bileşenlerine ayırmak, Bir noktanın dengesi ve Serbest cisim diyagramı çizimi, Moment ve Varignom teorisi, Mesnet ve mesnet tepki çeşitleri, Kirişlerde Kesme ve Eğilme momenti, Çizgisel ve Düzlemsel Elemanların ağırlık merkezinin bulunması, Enerji, iş, güç ve akışkanlarda basınç,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aynı düzlemdeki kuvvetleri içeren statik denge durumuyla ilgili problemleri çözebilme, vektörel ve skaler büyüklükleri tanımlayabilme.
2) Bir kuvvetin momentini bulabilme ve bununla ilgili problemler çözebilme.
3) Basit mesnetli kirişlerle ilgili problemleri çözebilme.
4) Ağırlık merkezini tanımlayabilme ve deneylerle ağırlık merkezini bulabilme.
5) Enerji, iş ve gücü tanımlayabilme ve basit problemleri çözebilme.
6) Mühendislik uygulamalarında kuvvet etkisi altında kalan cisimlerin durumlarını ve gösterdikleri tepkimeleri inceleyebilme.
7) Mühendislik uygulamalarında farklı biçimde tanımlanan niceliklerin birimlerini uluslar arası birim sistemine çevirebilme.
8) Mühendislik problemleriyle ilgili endüstriyel uygulamaları tanıma
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar
7
Uç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir
17
Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
18
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir
19
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir
20
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mekanikte kullanılan temel kavramlar, Ders notlarının okunması Anlatım
2 Birim sistemeleri, Uluslararası(SI) Birim sisteminin tanıtılması, Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Skaler ve Vektörel büyüklüklerin tanımı, Ders notlarının okunması Anlatım
4 Kuvvetlerle yapılan İşlemler Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Bir noktada kesişen kuvvetlerin grafiksel ve analitik yöntemle bileşkesini bulma ve bileşenlerine ayırmak Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Bir noktanın dengesi ve Serbest cisim diyagramı çizimi Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Moment ve Varignom teorisi, Dengenin momentle bulunması Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması Anlatım
9 Ara Sınavı Ders notlarının okunması Yazılı Sınav
10 Düzlemde Parelel kuvvetler, Kuvvet çifti Ders notlarının okunması Anlatım
Problem Çözme
11 Mesnet ve mesnet tepki çeşitleri Ders notlarının okunması Problem Çözme
12 Basit ve Ankastre kirişler Ders notlarının okunması Anlatım
Problem Çözme
13 Kirişlerde Kesme ve Eğilme momenti Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Çizgisel ve Düzlemsel Elemanların ağırlık merkezinin bulunması Ders notlarının okunması Anlatım
Problem Çözme
15 Enerji, iş, güç ve akışkanlarda basınç Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar