DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Statik TAM   165 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Metin DAĞTEKİN
Dersi Verenler
Doç.Dr.METİN DAĞTEKİN1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.METİN DAĞTEKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin, ileri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel Fizik kuramlarını(statik ve mekanik biliminde temel kuralları) kavrayabilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, mühendislik uygulamalarında kuvvet etkisi altında kalan cisimlerin durumlarını ve gösterdikleri tepkimeleri inceleyebilmesi hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği
Mekanikte kullanılan temel kavramlar, Birim sistemeleri, Uluslararası(SI) Birim sisteminin tanıtılması, Skaler ve Vektörel büyüklüklerin tanımı, Vektörlerin toplanması ve çıkarılması, Bir noktada kesişen kuvvetlerin grafiksel ve analitik yöntemle bileşkesini bulma ve bileşenlerine ayırmak, Bir noktanın dengesi ve Serbest cisim diyagramı çizimi, Moment ve Varignom teorisi, Mesnet ve mesnet tepki çeşitleri, Kirişlerde Kesme ve Eğilme momenti, Çizgisel ve Düzlemsel Elemanların ağırlık merkezinin bulunması, Enerji, iş, güç ve akışkanlarda basınç,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aynı düzlemdeki kuvvetleri içeren statik denge durumuyla ilgili problemleri çözebilme, vektörel ve skaler büyüklükleri tanımlayabilme.
2) Bir kuvvetin momentini bulabilme ve bununla ilgili problemler çözebilme.
3) Basit mesnetli kirişlerle ilgili problemleri çözebilme.
4) Ağırlık merkezini tanımlayabilme ve deneylerle ağırlık merkezini bulabilme.
5) Enerji, iş ve gücü tanımlayabilme ve basit problemleri çözebilme.
6) Mühendislik uygulamalarında kuvvet etkisi altında kalan cisimlerin durumlarını ve gösterdikleri tepkimeleri inceleyebilme.
7) Mühendislik uygulamalarında farklı biçimde tanımlanan niceliklerin birimlerini uluslar arası birim sistemine çevirebilme.
8) Mühendislik problemleriyle ilgili endüstriyel uygulamaları tanıma
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)