DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım, Enerji ve Çevre TAM   159 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Leyla GÜLLÜOĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.LEYLA GÜLLÜOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.LEYLA GÜLLÜOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında tarımsal üretimde kullanılan ve kullanılabilir enerji kaynakları (su, güneş, rüzgar, jeotermal, biyolojik ve fosil), bu kaynaklardan elde edilen enerjileri mekanik enerjiye dönüştüren makineler, ve çevre ilişkilerini, tarım alet ve makinelerinin yol açtığı çevre, su, toprak, hava ve gürültü kirlenmesi, alınması gereken önlemler, toprak verimliliğini koruyan ve devamlılığını sağlayan sürdürülebilir tarım sistemleri, tarımsal katı atıklar, arıtma sistemleri okutulacaktır.
Dersin İçeriği
Yenilenebilir enerji türleri, enerji kaynakları ve kullanım alanları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetir.
2) Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir.
3) Çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu sürdürülebilir üretim modellerini oluşturur.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar
7
Uç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir
17
Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
18
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir
19
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir
20
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımda enerji ve doğal enerji kaynaklarının yeri. Power point sunu.
2 Dünyada ve Türkiyede yenilenebilir enerji kaynakları, yürütülen enerji politikaları. Power point sunu.
3 Ekoloji ve çevre bilgisi Power point sunu.
4 Tarımda kullanılan herbisit, pestisit ve gübrelerin çevresel etkileri Power point sunu.
5 Tarımsal üretimde sulama projelerin çevresel etkileri Power point sunu.
6 Çevre kirliliği: Fiziksel kirlenme Power point sunu.
7 Çevre kirliliği: Kimyasal kirlenme, Biyolojik kirlenme. Power point sunu.
8 Ara Sınav Soru-cevap
9 Toprak kirliliği ve sonuçları Power point sunu.
10 Gürültü kirliliği Power point sunu.
11 Tarımda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı:Güneş enerjisi Power point sunu.
12 Tarımda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı:Rüzgar enerjisi Power point sunu.
13 Jeotermal enerji; Potansiyel; Kullanılabilirlik; Uygulama alanları Power point sunu.
14 Öğrenci sunumları Power point sunu.
15 Öğrenci sunumları Power point sunu.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar