DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Elektrifikasyon TAM   251 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Metin DAĞTEKİN
Dersi Verenler
Doç.Dr.METİN DAĞTEKİN1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.METİN DAĞTEKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal üretim alanlarında üretimin nitelik ve niceliksel açısından iyileştirilmesi ve bu kesimde yaşayanların yaşam koşullarını yükseltilmesi yönünde elektrik enerjisinden yararlanılan her türlü makine ve gerçleri hakkında teknik bilgileri bilme.
Dersin İçeriği
Elektrik enerjisinin önemi ve Türkiyenin genel elektrifikasyon durumu, Elektrik enerjisinin üretilme yöntemleri, Tarımsal Elektrifikasyonda Kullanılan İç Tesisat Çeşitleri ve İletken Kesitinin Belirlenmesi, Elektrik Motorları ve Tarımda Kullanımları, Tarımda Elektriksel Aydınlatma Tekniği ve Havalandırma teknikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal üretimde kullanılacak her türlü elektrik makinalarının çalıştırılmasında en uygun iletken kesitinin hesaplamasını yapar.
2) Tarımsal üretim alanlara ana şebekeden elektrik enerjisinin çekilmesini yapar.
3) Bitkisel ve hayvansal üretimde kullanılacak ışık kaynaklarının seçimi ve güçlerinin hesaplanmasını yapar.
4) Tarımsal üretimde havalandırma amacıyla kullanılacak fanların kapasitesini hesaplar. Tarımsal üretimde kullanılacak elektrik motorlarının güçlerini hesaplar.
5) Bitkisel ve hayvansal üretimde kullanılacak ışık kaynaklarının seçimi ve güçlerinin hesaplanmasını yapar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar
7
Uç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir
17
Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
18
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir
19
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir
20
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrik enerjisinin önemi ve türkiyenin genel elektrifikasyon durumu Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Tarımsal elektrifikasyonun içeriği ve Türkiye'deki uygulama alanları Ders notlarının okunması Anlatım
3 Elektrik enerjisinin üretilme yöntemleri Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Elektrikle Çalışmada Güvenlik önlemleri Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Tarımsal Elektrifikasyonda Kullanılan İç Tesisat Çeşitleri ve İletken Kesitinin Belirlenmesi Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Tarımsal Yerleşim Merkezlerine Şebekeden Enerji sağlama Ders notlarının okunması
7 Tarımda Elektriksel Aydınlatma Tekniği Ders notlarının okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması Anlatım
9 Ara Sınavı Ders notlarının okunması
10 Tarımda Havalandırma Teknikleri (Doğal ve Yapay Havalandırma Yöntemler) Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Tarımda Havalandırma Teknikleri (Doğal ve Yapay Havalandırma Yöntemler) Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Tarımda Havalandırma kapasitesinin Hesaplanması Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Tarımda Havalandırma kapasitesinin Hesaplanması Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Elektrik Motorları ve Tarımda Kullanımları Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Tarımda Elektrikrifikasyon Uygulamaları için Elektrik Motoru Seçimi Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar