DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Mak. ve İşl.Plan. TAM   255 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Metin DAĞTEKİN
Dersi Verenler
Doç.Dr.METİN DAĞTEKİN1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.METİN DAĞTEKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarım makinelerinin çalıştırılması ve iş kapasitelerinin hesaplanması, iş makinelerinin tasarımı, işin planlanması, giderlerin hesaplanması ve bakım hizmetleri ile ilgili konuları bilmek.
Dersin İçeriği
Bir işletmenin büyüklüğü ve üretim desenine göre güç kaynağı(Traktör) ve iş makinelerini belirlemek, İşletme, bölge,veya bir ülkenin mekanizasyon düzeyini belirlemek, İş makinelerinin kapasitesini belirlemek, İşletmenin yıllık sabit(Amortisman, sigorta v.s) ve değişken(yakıt, yağ tamir-bakım) giderlerini hesaplamak ve traktörlerde genel bakım hizmetlerini yapmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir işletmenin büyüklüğü ve üretim desenine göre güç kaynağı(Traktör) ve iş makinelerini belirler.
2) İşletme, bölge,veya bir ülkenin mekanizasyon düzeyini belirler.
3) İşin bitirilme süresini hesaplar.
4) İşletmede işin belirlenen süre içerisinde tamamlanabilmesi için gereksinim duyulalacak makine sayını hesaplar.
5) İş makinelerinin kapasitesini belirler.
6) İşletmenin yıllık sabit(Amortisman, sigorta v.s) ve değişken(yakıt, yağ tamir-bakım) giderlerini hesaplar.
7) Ortak makine kullanım modellerinin çeşitleri ve bu modellerin avantaj ve dez avantajlarını bilir.
8) Traktörlerde genel bakım hizmetlerini yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar
7
Uç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir
17
Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
18
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir
19
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir
20
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal Mekanizasyon ve Genel tanımlar Ders notlarının okunması Anlatım
2 Türkiye Tarımının Yapısı ve Mekanizasyona ilişkin Özellikleri Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Türkiye Tarımının Mekanizasyon Düzeyi Ders notlarının okunması Anlatım
4 Mekanizasyon Düzeyinin belirlenmesinde kullanılan kriterlerin tanımı ve örnekler Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 Makine iş verimini hesaplamak Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Tarla İş Başarısının Arttırılmasında uygulanan teknolojik işlemeler Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 İşletme için Gerekli Tarım İş Makineleriın Planlanması Ders notlarının okunması
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması
9 Ara Sınavı Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Gerekli Traktör Boyutunun Hesaplanması Ders notlarının okunması Anlatım
Problem Çözme
11 Makine Maliyetlerinin belirlenmesi(Sabit Giderler) Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 İşletme Giderlerinin Hesaplanması(Yağ yakıt, Tamir-Bakım Giderleri) Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Tarımda Ortak Makine Kullanımı Ders notlarının okunması Anlatım
14 Traktörlerde Genel bakım hizmetleri Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Traktörlerde Genel bakım hizmetleri Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar