DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makine Elemanları TAM   263 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Muzaffer TEKİN
Dersi Verenler
Doç.Dr.METİN DAĞTEKİN1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.METİN DAĞTEKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Makine ile ilgili hesaplama, şekillendirme ve kontrol ilkelerini kapsar.Makinaları oluşturan elemanların sistematik olarak tanınması, hesaplama yaklaşım, yöntem ve eşitliklerinin tanıtılması, temel makine elemanlarını oluşturan sistemlere ilişkin formül cetvel vb hesap araçlarını kullanarak problemleri çözebilmek.
Dersin İçeriği
Gerilme ve Dayanım hesapları, kesme kuvveti ve eğilme moment diyagramları, çeşitli açılardan kaynak hesapları, mil ve aks hesapları ile vida ve cıvata hesaplarını

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makine ve makine elemanlarının anlamını kavrama
2) Konu ile ilgili birim sistemlerini ve terimleri öğrenir.
3) Çekme, basma, kesme ve eğilme gerilmelerini inceleyerek bunlarla makine elemanları uygulamaları yapabilir
4) Kuvvet-uzama, gerilme-gerinim, elastisite, rijitlik, poison oranı ve emniyet kavramlarını öğrenir.
5) Çekme, basma, kesme ve eğilme gerilmelerini inceleyerek bunlarla makine elemanları uygulamaları yapabilir.
6) Burulma ve burkulma kavramlarını öğrenerek makine elemanlarına uygulayabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar
7
Uç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir
17
Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
18
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir
19
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir
20
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Birim sistemleri ve karşılaştırma Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
2 Boyut analizi. Ders notundaki ilgili konular
3 Çekme ve basma gerilmesi. Ders notundaki ilgili konular
4 Gerinme ve elastikiyet modülü. Akma gerilmesi. Ders notundaki ilgili konular
5 Sükülemeyen Birleştirmeler: Kaynak, Lehim Ders notundaki ilgili konular
6 Sıcaklık etkisiyle oluşan gerilmeler. Ders notundaki ilgili konular
7 Bileşik çubuklarda gerilme ve sıcaklık değişimi. Ders notundaki ilgili konular
8 Ara Sınav
9 Poisson oranı, rijitlik modülü, kayma (kesme) gerilmesi.. Ders notundaki ilgili konular
10 Kirişlerde eğilme: eğilme momenti tanımı kesme kuvvet ve eğilme moment diyagramlarının çizimi. Ders notundaki ilgili konular
11 Destekleme Ve Taşıma Elemanları: Yataklar Ders notundaki ilgili konular
12 Kirişlerde çökme (sehim) hesabı, burulma tanımı. Ders notundaki ilgili konular
13 Çekme Gerilmesi, Çekme Deneyi ve Kuvvet Uzama İlişkisi Ders notundaki ilgili konular
14 Bağlama elemanları; perçin, kaynak ve lehim hesabı. Ders notundaki ilgili konular
15 Cıvata, vida , mil, yay, yatak elemanları ve hesap yöntemleri Ders notundaki ilgili konular
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar