DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik II TAM   152 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Necla ÖZTELLI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NECLA ÖZTELLI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.NECLA ÖZTELLI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarım makine ile ilgili poblemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan matematiksel temel bilgileri vermek
Dersin İçeriği
Lineer Denklem Sistemi, Matrisler, Determinantlar, Limit ve süreklilik, Türev ve Uygulamaları, İntegral, İstatistik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarım makinaları ile ilgili problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan matematiksel temel bilgileri öğrenir ve uygular
2) Lineer denklem sistemini öğrenir
3) Matris ve determinantlar ile ilgili problem çözümlerini öğrenir
4) Limit ve süreklilik ile ilgili problemlerin nasıl çözümleneceğini öğrenir
5) Türev ve olasılık ile ilgili problemlerin nasıl çözümleneceğini öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar
7
Uç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir
17
Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
18
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir
19
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir
20
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Lineer Denklem Sistemi, matrisler, determinantlar Konunun ders notlarından çalışılması
2 Lineer Denklem Sistemi, matrisler, determinantlar Konunun ders notlarından çalışılması
3 Limit ve süreklilik Konunun ders notlarından çalışılması
4 Limit ve süreklilik Konunun ders notlarından çalışılması
5 Türev ve uygulamaları Konunun ders notlarından çalışılması
6 Türev ve uygulamaları Konunun ders notlarından çalışılması
7 Türev ve uygulamaları Konunun ders notlarından çalışılması
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Türev ve uygulamaları Konunun ders notlarından çalışılması
10 İntegral Konunun ders notlarından çalışılması
11 İntegral Konunun ders notlarından çalışılması
12 İntegral Konunun ders notlarından çalışılması
13 İstatistik Konunun ders notlarından çalışılması
14 İstatistik Konunun ders notlarından çalışılması
15 İstatistik Konunun ders notlarından çalışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar