DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Bilgisayar Bilimleri TAM   158 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Muzaffer TEKİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiALPER SOYSAL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiALPER SOYSAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgi Teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması, Bilgisayar okur-yazarlığının artırılması, İşletim Sistemi, Kelime İşlem, Elektronik Hesaplama Tablosu, Sunu hazırlama ve Internet kullanımı konularında deneyim sahibi olunması.
Dersin İçeriği
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgi Teknolojilerine ait temel kavramları detaylı şekilde tanıyacaklar
2) Bir bilgisayar sistemindeki temel donanım ve yazılım bileşenlerini ve işlevlerini ayrıntılı olarak kavrayacaklar
3) İşletim sistemlerinin amaçları ve kullanımı konusunda temel seviyede yetkin hale gelecek
4) Bir kelime işlemci yazılımını mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanabilecekler
5) Bir elektronik hesaplama tablosu yazılımını mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanabilecekler
6) Bir sunu hazırlama yazılımını mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanabilecekler
7) Etkin ve güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlenecekler
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar
7
Uç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir
17
Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
18
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir
19
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir
20
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgi Teknolojilerine ait temel kavramları detaylı şekilde tanınması, bir bilgisayar sistemindeki temel donanım ve yazılım bileşenlerini ve işlevlerinin ayrıntılı olarak kavranması. Ders notundaki ilgili konular
2 İşletim sistemlerinin amaçları ve kullanımı konusunda temel seviyede bilgi verilmesi Ders notundaki ilgili konular
3 İşletim sistemi ayarları hakkında bilgi verilmesi Ders notundaki ilgili konular
4 İşletim sisteminde dosya ve klasör organizasyonu Ders notundaki ilgili konular
5 Bir kelime işlemci programının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi Ders notundaki ilgili konular
6 Kelime işlemci programında veri giriş ve biçimlendirme işlemleri Ders notundaki ilgili konular
7 Kelime işlemci programında belge düzenleme, resim tablo vb bileşenlerin eklenmesi. Ders notundaki ilgili konular
8 Ara Sınav
9 Bir hesap tablosu uygulamasının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi Ders notundaki ilgili konular
10 Hesap tablosu uygulamasında veri giriş ve biçimlendirme işlemleri, Ders notundaki ilgili konular
11 Hesap tablosu uygulamasında formüller, fonksiyonlar ve grafiklerin kullanımı Ders notundaki ilgili konular
12 Bir sunu uygulamasının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi Ders notundaki ilgili konular
13 Sunu uygulaması programının incelenmesi Ders notundaki ilgili konular
14 Sunu uygulamasında slayt tasarımı ve özel animasyonların hazırlanması Ders notundaki ilgili konular
15 Sunu uygulamasında slayt tasarımı ve özel animasyonların hazırlanması Ders notundaki ilgili konular
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar