DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Koruma Makineleri TAM   254 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alper SOYSAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiALPER SOYSAL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiALPER SOYSAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zararlı, hastalık ve yabancı otlarla mücadelede kullanılan bitki koruma ekipmanlarının tanıtımı, dizayn paremetreleri, kalibrasyon ve bakımı ile bitki koruma makinalarının seçimi öğretilir.
Dersin İçeriği
Zararlı ve Hastalıklarla mücadele yöntemleri, Kimyasal mücadele ve kullanılan kimyasalların tanıtımı, pülverizasyon teknikleri, pülverizatör organları, pülverizatör tipleri, ilaçlama etkinliğini etkileyen faktörler, sulama sistemleri ile kimyasal uygulama, Elektrosatik püskürtme teknikleri, Tohum ilaçlama makinaları, Pülverizatör seçimi, bakımı ve kalibrasyonu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimyasal savaş gereksinimleri için karar verir
2) Tarımsal savaş yöntemlerinden en uygun olanını seçer
3) En uygun ilaç normunu ve ilacı seçer
4) Tarımsal savaşta uygun meme tipini belirler
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar
7
Uç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir
17
Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
18
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir
19
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir
20
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonomik zarar eşiği ve ekonomik zarar düzeyi Ders kitabından: 1-10 Sayfalar Anlatım
2 Bitki koruma ilaçları sınıflandırılması, kalıcılıkları, kullanım durumu, etki şekilleri,uygulamada güvenlik önlemleri Ders kitabından:11-49 Sayfalar Anlatım
3 Bitki koruma makinalarının sınıflandırılması, pülverizasyon tekniği, ilaç normu damla çapı ilişkisi, kaplama oranı Ders kitabından:50-63 Sayfalar Anlatım
4 Pülverizasyon karakteristikleri, Ders kitabından:64-83 Sayfalar Anlatım
5 Değme açıları, kaplama oranı ilişkileri, damla oluşumu, taşınması ve sürüklenme Ders kitabından:84-113 Sayfalar Anlatım
6 Pülverizatörlerin çalışma ilkesi ve ana organları Ders kitabından:114-129 Sayfalar Anlatım
7 Pülverizatörlede kullanılan pompalar Ders kitabından:130-174 Sayfalar Anlatım
8 Ara Sınav Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Pülverizatörlerde verdi ayar sistemleri, depolar, püskürtma askı sistemleri, depo doldurma sistemleri, pülverizatörlede kullanılan memeler. Ders kitabından:175-232 Sayfalar Anlatım
10 Pülverizasyon için gerekli eneji hesabı, Ders kitabından:233-239 Sayfalar Anlatım
11 Basınç enerjisi le çalışan memeler 240-281 Sayfalar Anlatım
12 Sıvı bitki koruma ilaçlarının elektro statik yükle yüklenmesi Ders kitabından:282-308 Sayfalar Anlatım
13 Tarımsal kimyasalların yağmurlama sulama sistemleri ile uygulanması Ders kitabından:309-319 Sayfalar Anlatım
14 Tozlayıcılar ve Mikro granül uygulayıcıları Ders kitabından:320-325 Sayfalar Anlatım
15 Fümigasyon ve toprak sterilizasyonu Ders kitabından:326-343 Sayfalar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar