DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dili I UTD   101 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
OkutmanNAZAN KUL TÜLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize ana dil sevgisini ve bilincini geliştirmek dil düşünce bağlantısını vurgulamak bilimsel alanda üretken, yaratıcı ve ana dilini doğru kullanabilen çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden aydınlatmaktır.
Dersin İçeriği
1 Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı 2 Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir? 3 Dil doğuş teorileri ve dil türleri 4 Dil kültür ilişkisi 5 Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri 6 Türk Dilinin tarihi devreleri 7 Dil bilgisi nedir? Dil bilgisinin konuları ve bölümleri 8 Ara Sınav ve Ders Değerlendirmesi 9 Türkçede seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri 10 Türkçede ses olayları, Türkçede hece yapısı, Türkçede vurgu 11 Türkçede yapım ve çekim ekleri 12 Türkçede sözcük türleri (İsim, sıfat, zarf, zamir) 13 Türkçede sözcük türleri (Fiil, bağlaç, edat, ünlem) 14 Cümle ögeleri ve çeşitleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1 Türkçeyi doğru ve iyi kullanabilme;
2) 2 Dil kültür -toplum ilişkisini göstererek dil bilincini geliştirebilme;
3) 3 Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bugünkü durumunu ve yayılma alanlarını örnek verebilme;
4) 4 Türk dilinin özelliklerini, işleyişini, kurallarını örneklerle uygulayabilme;
5) 5 Meslek ve bilim alan terimlerinin Türkçe karşılıklarını kullanabilme;
6) 6 Türk dilini inceleyebilme;
7) 7 Türk dili ve edebiyatına bilim açısından katkıda bulunabilme;
8) 8 Türk dilinin geçmişini ve bugününü karşılaştırabilme;


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
2 Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir? Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
3 Dil doğuş teorileri ve dil türleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
4 Dil kültür ilişkisi Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
5 Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
6 Türk Dilinin tarihi devreleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
7 Dil bilgisi nedir? Dil bilgisinin konuları ve bölümleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
8 Ara Sınav ve Ders Değerlendirmesi
9 Türkçede seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
10 Türkçede ses olayları, Türkçede hece yapısı, Türkçede vurgu Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
11 Türkçede yapım ve çekim ekleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
12 Türkçede sözcük türleri (İsim, sıfat, zarf, zamir) Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
13 Türkçede sözcük türleri (Fiil, bağlaç, edat, ünlem) Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
14 Cümle ögeleri ve çeşitleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
15 Final sınavı
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar