DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I UAI   101 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
ÖğretmenABDURRAHMAN KÜTÜK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1 Atatürk ilkeleri ile ilgili kaynakları tanımış olmak
2) 2 Osmanlı devletinde yenilik hareketlerini kavramış olmak
3) 3 Atatürk ilkelerinin tarihi temellerini kavramış olmak
4) 4 Türkiye Cumhuriyeti´nin devlet yapısını iyi bir şekilde kavramış olmak
5) 5 21. Yüzyıl´da Türklerin durumunu kavramış olmak
6) 6 Atatürk´ün Cumhuriyet ve barış anlayışını kavramış olmak
7) 7 Atatürk İlke ve İnkılaplarını kavrar
8) 8 Cumhuriyetin değerini kavrar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinin içeriği ve amacı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
2 Yenilik ve benzeri kavramlar Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
3 Osmanlı Devleti´nin yapısı ve çözülme sebepleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
4 Devleti kurtarma ve reform çabaları Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
5 Osmanlı Devleti´nde Meşruti gelişmeler ve entellektüel hareketler Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
6 Osmanlı Devleti´nin jeopolitiği ve ona karşı dış politika Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
7 İttihat ve Terakki Partisinin yönetimi ve devletin son aşaması Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
8 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
9 ARA SINAV
10 Mondros Mütarekesi ve ona bağlı işgaller, Osmanlı´dan toprak istekleri ve Paris Barış Konferansı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
11 Türk milletinin bağımsızlık için kararlılığı ve Mustafa Kemal Paşa Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
12 Mustafa Kemal Paşa´nın fikirleri ve Anadolu´ya geçişi Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
13 Kongreler Dönemi (Amasya Görüşmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri) Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
14 İstanbul´un işgali, Türk halkının tepkisi ve diğer önemli gelişmeler Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
15 Final Sınavı
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar