DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş hukukuna Giriş DÜZ ANLATIM
2 Hukuk Sistemimizde İş Hukukunun Yeri Ve Önemi DÜZ ANLATIM
3 İş Hukukunun Kaynakları DÜZ ANLATIM
4 Hizmet Sözleşmesi DÜZ ANLATIM
5 İşçi Ve İşveren İçin Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar Ve Borçlar DÜZ ANLATIM
6 Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi DÜZ ANLATIM
7 Kıdem Tazminatı Ve asgari Ücret DÜZ ANLATIM
8 Ara Sınav DÜZ ANLATIM
9 Çalışma Ve Dinlenme Süreleri DÜZ ANLATIM
10 Toplu İş Hukukuna Giriş DÜZ ANLATIM
11 Sendika Kavramı Üyelik Ve Organları DÜZ ANLATIM
12 Toplu İŞ Sözleşmesi Grev Ve Lokavt DÜZ ANLATIM
13 İş Uyuşmazlıkları DÜZ ANLATIM
14 İŞ Uyuşmazlıklarının Çözümünde Yargı Yolu DÜZ ANLATIM
15 İş Mahkemeleri Ve İşleyişi DÜZ ANLATIM
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar