DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ticari Matematik * YLY   115 1 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖMER FARUK RENÇBER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
oranlı bölme kavramı ve şirketlerdeki kar ve zararın bölüşümünde ve diğer hesaplarda oranlı bölmenin etkin kullanımı, karışım, bileşim ve alaşım problemlerini anlama, çözme, çeşitli faiz hesapları, faizlendirme ve iskonto şekilleri, basit ve bileşik faiz ve iskonto detaylı bol örneklerle kavratmak.
Dersin İçeriği
Staj Raporunun ve öğrenci sunumunun değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
X
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
X
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
X
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
X
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
X
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
X
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
X
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
X
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
X
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
X
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
X
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
X
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
X
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
X
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçekler ve Değişken Tipleri Düz Anlatım, Problem Çözme
2 Frekans Tabloları Düz Anlatım, Problem Çözme
3 merkezi eğilim ölçüleri Düz Anlatım, Problem Çözme
4 merkezi eğilim ölçüleri Düz Anlatım, Problem Çözme
5 merkezi eğilim ölçüleri Düz Anlatım, Problem Çözme
6 Alış, maliyet, satış ve kar hesapları Düz Anlatım, Problem Çözme
7 Alış, maliyet, satış ve kar hesapları Düz Anlatım, Problem Çözme
8 Ara Sınav Düz Anlatım, Problem Çözme
9 Alış, maliyet, satış ve kar hesapları Düz Anlatım, Problem Çözme
10 Alış, maliyet, satış ve kar hesapları Düz Anlatım, Problem Çözme
11 Oranlı bölme ve şirketlerle ilgili hesaplamalar Düz Anlatım, Problem Çözme
12 Oranlı bölme ve şirketlerle ilgili hesaplamalar Düz Anlatım, Problem Çözme
13 Oranlı bölme ve şirketlerle ilgili hesaplamalar Düz Anlatım, Problem Çözme
14 Faiz hesapları ve iskonto hesapları Düz Anlatım, Problem Çözme
15 Faiz hesapları ve iskonto hesapları Düz Anlatım, Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Düz Anlatım, Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar