DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örgütsel Davranış * YLY   211 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erbil RADAVUŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERBİL RADAVUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
iş ve sosyal yaşamlarında davranış düzlemleri ile ilgili bilgi sahibi olmaları, ayrıca örgüt kültürü kavramlarını bilmelerini sağlayabilme.
Dersin İçeriği
Öğrencilerin davranış kavramı, davranış düzlemleri ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayabilme ve örgüt kültürü kavramı ve elemanlarını kavrayabilme. Algılama kavramı ve öğrenme kavramı ve kuramlarını kavrayabilme. Konular; A-Davranış kavramı, yöntemi.B- Davranış düzlemi, sosyal statü ve rol davranışları.C- Kültür kavramı, örgüt kültürü. D- İnanç ve tutumlar.E- Kişilik ve kişi örgüt bütünleşmesinde kişilik faktörü.F- Algılama ve öğrenme kuramları.G- Motivasyon kavramı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bireysel ve örgütsel davranış kavramları Düz Anlatım, Tartışma
2 Örgütsel davranışın tarihsel gelişimi Düz Anlatım, Tartışma
3 Örgütlerde tutum ve tutum değiştirme Düz Anlatım, Tartışma
4 Örgütsel kimliğin oluşması Düz Anlatım, Tartışma
5 Örgütlerde gruplar Düz Anlatım, Tartışma
6 Grupların özellikleri Düz Anlatım, Tartışma
7 Örgütsel motivasyon Düz Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Düz Anlatım, Tartışma
9 örgütsel dayanışma Düz Anlatım, Tartışma
10 örgütsel dayanışma Düz Anlatım, Tartışma
11 Örgüt yönetimi Düz Anlatım, Tartışma
12 Örgütlerde yeni yönetim biçimleri Düz Anlatım, Tartışma
13 Yönetimde otorite, güç ve etkileme Düz Anlatım, Tartışma
14 Örgütlerde çatışma ve yönetimi Düz Anlatım, Tartışma
15 final Düz Anlatım, Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Düz Anlatım, Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar