DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Ekonomisi * YLY   206 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze Türkiye'deki gelişmelerin iktisadi yansımalarının iktisat politikaları; büyüme, sanayileşme, dış ticaret gibi temel ekonomik göstergeler ve gelir dağılımındaki değişimler açısından incelenmesi.
Dersin İçeriği
Ders kapsamında ekonomik açıdan Osmanlı İmparatorluğunun son yılları ve Türkiye Cumhuriyeti nin ilk yılları, 1930lar ve Devletçilik, 1950-1960 dönemindeki ekonomik liberalleşme, 1960 sonrasındaki kalkınma planları ve ithal ikameci sanayileşme politikaları, 24 Ocak 1980 ekonomik kararları ve Türkiyenin ihracata yönelik sanayileşme deneyimi 1990lı yıllardaki finansal liberalizasyon ve 1994 2000 2001 ekonomik krizleri gibi konular ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
X
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
X
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
X
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
X
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
X
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
X
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
X
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
X
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
X
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
X
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
X
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
X
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
X
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
X
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
X
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, dersin tanıtımı ve dersle ilgili genel açıklamalar Ders kitaplarını ve notlarını okuma
2 1923-1938 Türkiye Ekonomisi: Yeni Bir Ülke ve Ekonominin İnşası Ders kitaplarını ve notlarını okuma
3 1939-1950: İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye Ekonomisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
4 1950-1961: Liberalleşme ve Dünya Ekonomisine Entegre Olma Çabaları Ders kitaplarını ve notlarını okuma
5 1962-1980: İthal İkameci Sanayileşme Modeli Uygulaması ve Sonuçları Ders kitaplarını ve notlarını okuma
6 1980-1990: 24 Ocak 1980 Kararları ve Türkiyenin Ekonomik Serbestleşme ve İhracata Yönelik Sanayileşme Deneyimi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
7 1990lı Yıllarda Türkiye Ekonomisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
8 Ara Sınav Ders kitaplarını ve notlarını okuma
9 Krizler ve Türkiye Ekonomisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
10 2001 Krizi ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Ders kitaplarını ve notlarını okuma
11 Türkiyede Sanayi Sektörü Ders kitaplarını ve notlarını okuma
12 Türkiyede Tarım Sektörü Ders kitaplarını ve notlarını okuma
13 Türkiye Ekonomisinde Bankacılık ve Finans Sektörlerinin Gelişimi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
14 Türkiye Ekonomisinin Güncel Problemleri Ders kitaplarını ve notlarını okuma
15 Geleceğe Dönük Planlar, Yaklaşımlar Ders kitaplarını ve notlarını okuma
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar