DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mahalli İdareler I YLY   113 1 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erbil RADAVUŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERBİL RADAVUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mahalli idarelerin varlık nedenleri, yerel demokrasi, idari vesayet gibi temel bilgileri kavratmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Yerel yönetimler kavramı, Yerel yönetimlerin önemi, Yerel yönetim teorileri, Türkiye de ve yabancı ülkelerde yerel yönetimler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yerel yönetimlerle ilgili temel kavramların neler olduğunu tanır, yerel yönetim birimlerini açıklar.
2) Yerel yönetim birimler ile merkezi yönetim birimlerini şekiller ve grafikler yardımıyla karşılaştırır.
3) Temel kavramları, önüne gelen bir davada uygular, bir yerel yönetim birimi başkanı olarak örnek olaylarda merkezi yönetim birimleriyle ilişkilerinin nasıl olacağını gösterir.
4) Yerel yönetimlerin karşılaşabileceği muhtemel sorunları, örneğin doğal afetleri, alt kategorilere ayırır.
5) Değişen şarları da dikkate alarak yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasındaki ilişkileri yeniden oluşturur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
X
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
X
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
X
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
X
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
X
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
X
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
X
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
X
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
X
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
X
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
X
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
X
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
X
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yerel Yönetim Kavramı Düz Anlatım, Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 merkezden yönetim ve yerinden yönetim Düz Anlatım, Tartışma
3 yerel özerklik Düz Anlatım, Tartışma
4 Yetki genişliği ve idari vesayet kavramları Düz Anlatım, Tartışma
5 kentsel siyaset Düz Anlatım, Tartışma
6 siyasal yerinden yönetim midterm
7 il özel yönetimleri Düz Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav ders kitabından çalışma Yazılı Sınav
9 köylerimizde yerel yönetim Düz Anlatım, Tartışma
10 büyükşehir yönetimleri Düz Anlatım, Tartışma
11 belediye gelirleri Düz Anlatım, Tartışma
12 yerel yönetim birlikleri Düz Anlatım, Tartışma
13 Belediye Meclisi Düz Anlatım, Tartışma
14 belediye encümeni ve belediye başkanının görevleri Düz Anlatım, Tartışma
15 siyasal bilim ve yerinden yönetim Düz Anlatım, Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar