DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyaset Bilimi YLY   214 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
MİNEL AĞCA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; siyaset, siyaset bilimi tanımları, siyaset biliminin tarihsel gelişimi, ilgili bilim dalları, iktidar, siyasi iktidar, siyasi iktidarın kaynağı, egemenlik, devlet, devletin öğeleri, özellikleri, yapıları bakımında çeşitleri, anayasa ve çeşitleri, demokrasi, demokrasinin temel koşulları, demokrasi kuramları gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca siyasal güçler kapsamında siyasal partiler, baskı ve çıkar grupları ve kamuoyu ile birey, toplum devlet ilişkileri incelenecektir.
Dersin İçeriği
Bu dersi alan öğrencilere siyaset bilimi formasyonu kazandırmak, siyaset bilimi ile ilgili temel kavramları ve konuları ele almak, siyasal örgütler, siyasal olaylar ve siyasal davranışlar konusunda öğrencilere yorumlama, çözümleme ve tartışma alışkanlıklarını kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Siyaset biliminin temel kavramlarını tanımlayabilme ve kavrayabilme.
2) Siyaset biliminin temel kavramlarının yorumlanabilmesi.
3) Siyaset biliminin temel kavramları arasında ilişki kurabilme ve analiz yapabilme.
4) Siyaset bilimi ve politikanın temel aktörlerinin tanımlanabilmesi.
5) Siyasal sistemin sorgulanabilmesi, güncel siyasi konularda çözüm ve fikir üretebilme.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
X
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
X
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
X
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
X
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
X
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
X
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Siyaset Kavramı, Siyaset Biliminin Gelişim Süreci, Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi Okuma Anlatım
2 Siyaset Biliminin Temel Kavramları ve Siyasi Düşünceler Okuma Anlatım
3 İktidar, Siyasi İktidar, Siyasi İktidarın Kaynağına İlişkin Teoriler Okuma Anlatım
4 Meşruiyet Kavramı, Siyasal iktidarın meşruiyeti Okuma Anlatım
5 Egemenlik ve Elit Teorileri Okuma Anlatım
6 Devlet Tanımı, Kavramı, Devletin Özellikleri, Öğeleri, Diğer Örgütlerden Farklılıkları Okuma Anlatım
7 Devletin Kaynağına İlişkin Görüşler, Devlet Türleri(Yapıları ve Bağımsızlıkları Bakımından) Okuma Anlatım
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 Siyasi İktidarın Sınırlandırılması Okuma Anlatım
10 Demokrasi Tanımları, Tarihçesi, Temel Koşulları ve Çeşitleri. Okuma Anlatım
11 Demokrasi Kuramları Okuma Anlatım
12 Siyasal Partiler ve Parti Sistemleri, Siyasal Parti Tanımları, Özellikleri Okuma Anlatım
13 Baskı ve Çıkar Grupları(Sivil Toplum Örgütleri) Tanımları, Çeşitleri, Baskı Yöntemleri, Güç Kaynakları Okuma Anlatım
14 Baskı ve Çıkar Grupları(Sivil Toplum Örgütleri) Tanımları, Çeşitleri, Baskı Yöntemleri, Güç Kaynakları Okuma Anlatım
15 Baskı ve Çıkar Grupları(Sivil Toplum Örgütleri) Tanımları, Çeşitleri, Baskı Yöntemleri, Güç Kaynakları Okuma Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar