DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyaset Bilimi YLY   214 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
MİNEL AĞCA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; siyaset, siyaset bilimi tanımları, siyaset biliminin tarihsel gelişimi, ilgili bilim dalları, iktidar, siyasi iktidar, siyasi iktidarın kaynağı, egemenlik, devlet, devletin öğeleri, özellikleri, yapıları bakımında çeşitleri, anayasa ve çeşitleri, demokrasi, demokrasinin temel koşulları, demokrasi kuramları gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca siyasal güçler kapsamında siyasal partiler, baskı ve çıkar grupları ve kamuoyu ile birey, toplum devlet ilişkileri incelenecektir.
Dersin İçeriği
Bu dersi alan öğrencilere siyaset bilimi formasyonu kazandırmak, siyaset bilimi ile ilgili temel kavramları ve konuları ele almak, siyasal örgütler, siyasal olaylar ve siyasal davranışlar konusunda öğrencilere yorumlama, çözümleme ve tartışma alışkanlıklarını kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Siyaset biliminin temel kavramlarını tanımlayabilme ve kavrayabilme.
2) Siyaset biliminin temel kavramlarının yorumlanabilmesi.
3) Siyaset biliminin temel kavramları arasında ilişki kurabilme ve analiz yapabilme.
4) Siyaset bilimi ve politikanın temel aktörlerinin tanımlanabilmesi.
5) Siyasal sistemin sorgulanabilmesi, güncel siyasi konularda çözüm ve fikir üretebilme.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)