DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Hukuk YLY   109 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Hüsniye HAS
Dersi Verenler
HÜSNİYE HAS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hukuk Sistemini Tanımak
Dersin İçeriği
Hukukun Temel Kavramları,Yargı Kolları,Mahkemeler ,Hukukun Kaynakları, Kişinin Hakları Ve Ödevleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hukuk Ve Diger Sosyal Kurallar Arasındaki Farklar
2) Hukukun Yazılı Kaynakları
3) Hukukun Ana Dallarını Bilir
4) Medeni Hakları Bilir
5) Türk Yargı Sistemini Ve Mahkemelerini Bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal Düzen Kuralları Ve Hukukun Farkı Düz Anlatım, Tartışma
2 Hukuki Yaptırım Türleri Düz Anlatım, Tartışma
3 Hukukun Kaynakları Düz Anlatım, Tartışma
4 Anayasa Kanun Tüzük Yönetmelik Düz Anlatım, Tartışma
5 Hak Kavramı Ve Türleri Düz Anlatım, Tartışma
6 Hukukun Dalları Düz Anlatım, Tartışma
7 Kamu Hukuku VE Özel Hukuk Ayrımı Düz Anlatım, Tartışma
8 Vize Sınavı
9 Kişi Kavramı Ve İnsan Hakları Düz Anlatım, Tartışma
10 Hak Ve Fiil Ehliyeti Düz Anlatım, Tartışma
11 Türk Yargı Sistemi Düz Anlatım, Tartışma
12 Yargı Kollar Ve Mahkemeler Düz Anlatım, Tartışma
13 Anayasa Hukuku, İdare Hukuku Düz Anlatım, Tartışma
14 Ceza Hukuku, Vergi Hukuku Düz Anlatım, Tartışma
15 Medeni Hukuk Borçlar Hukuku , Miras Hukuku Düz Anlatım, Tartışma
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar