DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Bilimine Giriş YLY   117 1 3 5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Birsen DAĞLI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BİRSEN DAĞLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı genel işletmecilikte kavramlar, sorunlar ve süreçleri incelemeyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
İşletme ile ilgili temel kavramları tanıtmak,işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken işletme fonksiyonlarının incelenmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletmede yer alan temel kavramları açıklar.
2) Kuruluş yeri seçme kriterlerini belirler.
3) Yönetim fonksiyonlarını tanır.
4) İşletme çeşitlerini sınıflandırır.
5) İşletme amaçlarının önemini kavrar.
6) Girişimci ve yönetici kavramlarını ayırt eder.
7) İşletme yapısını tanır ve amaçlarını açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
X
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
X
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
X
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
X
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
X
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
X
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
X
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
X
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
X
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
X
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
X
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
X
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
X
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletmenin tanımı ve temel kavramların açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
2 İşletmenin tarihsel gelişiminin sıralanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
3 İşletmelerde yönetici ve girişimci kavramlarının farkının kavratılması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
4 İşletmelerde yer alan yönetim seviyelerinin ve işlevlerinin açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
5 İşletmelerde yönetim fonksiyonlarının sıralanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
6 İşletmelerde yönetim fonksiyonlarının incelenmesi Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
7 İşletme amaçlarının özellikleri ve yapısı Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav ders kitabından çalışma Yazılı Sınav
9 Başlıca işletme amaçlarının açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
10 İşletmelerde kuruluş yeri seçimi ve kuruluş çalışmaları Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
11 İşletme kuruluşunun aşamaları ve fizibilite çalışmaları Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
12 İşletmelerin büyüklüklerine,pazar alanlarına göre sınıflandırılması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
13 İşletmelerin mülkiyet durumlarına göre sınıflandırılması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
14 İşletmelerin hukuki durumlarına göre sınıflandırılması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
15 İşletmelerde kapasite kullanımı Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar