DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İdare Hukuku YLY   201 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Hüsniye HAS
Dersi Verenler
HÜSNİYE HAS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kamu Sistemini Anlatmak
Dersin İçeriği
İdarenin Amacı,Merkezden Ve Yerinden Yönetim Şekli,Devletin Kurumları İle İdari Yargı Sistemini Tanımak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İdare Hukukunun amacı ve hukuktaki yeri
2) İdarenin (Kamu Kuruluşlarının) hukuki yapısı
3) Vatandaşın idare karşısındaki hak ve ödevleri
4) İdari yargı kolu ve mahkemeler
5) Danıştay Mahkemesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İdare Kavramı İdarenin Amacı Ve Özellikleri Düz Anlatım, Tartışma
2 Merkezden Yönetim Şekli Düz Anlatım, Tartışma
3 Yerinden Yönetim Şekli Düz Anlatım, Tartışma
4 İdari Yapının Genel Görünümü Düz Anlatım, Tartışma
5 Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar Düz Anlatım, Tartışma
6 Merkezi Yönetimin Taşra Kuruluşları Düz Anlatım, Tartışma
7 Yerel Yönetimin Kuruluşları Düz Anlatım, Tartışma
8 VİZE SINAVI
9 Bağımsız Ve Özerk Kamu Kuruluşları Düz Anlatım, Tartışma
10 Yönetimin İşleyişi Ve İşlemleri Düz Anlatım, Tartışma
11 Yönetimsel Yetki Ve Görevler Düz Anlatım, Tartışma
12 Yönetimin Mali Sorumluluğu Düz Anlatım, Tartışma
13 Kamu görevlileri Düz Anlatım, Tartışma
14 İdari Yargının Yapısı Düz Anlatım, Tartışma
15 İdari Davalar Düz Anlatım, Tartışma
16-17 FİNAL SINAVI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar