DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Maliyesi ve Bütçe YLY   208 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Bilgisayar İşletmeni Serhat ERCAN
Dersi Verenler
Bilgisayar İşletmeniSERHAT ERCAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kamu sektörünün tanımı, kapsamı ve fonksiyonları, kamu hizmetlerinin ve giderlerinin nitelikleri, kamu gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, maliye politikasının amaçları ve araçları ve bütçe sistemi hakkında genel bilgileri kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Kamu maliyesi politikasının amaç ve araçları, Bütçe gelir ve giderleri , Bütçe çeşitleri ,Türkiye Bütçesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kamu maliyesi politikasının amaç ve araçlarını anlayabilmeli
2) Devletin ekonomik faaliyetlerinin sınırını kavrayabilmeli
3) Kamu harcamalarının kapsamını anlayabilme
4) Kamu gelirleri ve genel vergi teorisini anlayabilme
5) .Vergilerin Tasnifini öğrenme
6) Vergileme ilkelerini anlama
7) Vergi yükü ve vergi yansımasını anlama
8) Ara sınav
9) Devlet borçlanmasını öğrenme
10) Yerel Yönetimler maliyesini öğrenme
11) Bütçe tanımı ve tarihsel gelişimini kavrayabilmeli
12) Bütçe gelir ve giderlerini anlayabilmeli
13) Bütçe çeşitlerini sınıflandırabilmeli
14) Bütçe açıkları ve kapatılma yollarını kavrayabilmeli
15) Final sınavı


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kamu maliyesine kavramsal giriş anlatım Anlatım
2 Kamu ekonomik faaliyetleri anlatım Anlatım
3 Kamu harcamaları anlatım Anlatım
4 Kamu gelirleri anlatım Anlatım
5 Vergilerin Tasnifi ve genel vergi teorisi anlatım Anlatım
6 Vergileme ilkeleri anlatım Anlatım
7 Vergi yükü ve vergi yansıması anlatım Anlatım
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 Devlet borçlanması anlatım Anlatım
10 Yerel yönetimler maliyesi anlatım Anlatım
11 Bütçe tanımı ve tarihsel gelişimi anlatım Anlatım
12 Bütçe gelir ve giderleri anlatım Anlatım
13 Bütçe çeşitleri anlatım Anlatım
14 Türk vergi sistemi anlatım Anlatım
15 Türk vergi sistemi anlatım Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar