DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Finansmanı YLY   110 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Birsen DAĞLI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BİRSEN DAĞLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Finansmanla ilgili temel kavramları tanıyarak,günümüzde kamu ve özel sektörler için varlıkların yönetimi, kaynakların bulunması ve yatırım kararlarının verilmesinde finansmanın önemini kavratabilmek hedeflenmektedir
Dersin İçeriği
1-Finansmanla ilgili temel kavramlar ve finansman foksiyonunun tanımı 2-Finansal planlama ve denetiminin tanımı ,öneminin açıklanması 3-İşletmelerin karşılaşabilecekleri finansal güçlükler 4-Özel finansal sorunların çözümü için alınabilecek önlemler 5-İşletmelerin başarısızlık nedenlerinin sıralanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Finansmanla ilgili temel kavramları bilir.
2) Finansal planlama ve denetimin önemini kavrar.
3) Ekonomik dalgalanmaların finansman üzerindeki etkisini bilir.
4) Özel finansal sorunlar ile ilgili çözümleri sıralar.
5) İşletmelerin büyümesi ile finansman önemini ilişkilendirir.
6) İşletmeleri büyüme nedenlerini sıralar.
7) Finansal analiz ile ilgili çalışmaları açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansmanla ilgili temel kavramlar ve finansman foksiyonunun tanımı Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
2 Finansal planlama ve denetiminin tanımı ,öneminin açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
3 İşletmelerin karşılaşabilecekleri finansal güçlükler Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
4 Özel finansal sorunların çözümü için alınabilecek önlemler Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
5 İşletmelerin başarısızlık nedenlerinin sıralanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
6 İşletmeleri büyümeye iten nedenlerin sıralanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
7 Büyüme yönlerinin,yöntemlerinin sıralanması ve açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav ders kitabından çalışma Yazılı Sınav
9 Finansal analiz ile ilgili çalışmaların açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Örnek Olay
10 İşletmelerin karşılaşabilecekleri finansal güçlükler Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Örnek Olay
11 İşletmelerin başarısızlık nedenlerinin sıralanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Örnek Olay
12 Finansal sorunlar için alınabilecek önlemler Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Örnek Olay
13 Finansal piyasa türleri Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Örnek Olay
14 İşletmeler için gerekli finansman kaynakları açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Örnek Olay
15 Kısa orta ve uzun vadeli finansman kaynakları sıralanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar