DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etik ve ahlak kavramları, etik toplum ilişkisi ön hazırlık yok Anlatım
2 Etik değerlere uygun davranışların sonuçları ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Etik sistemleri ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bireysel etik, örgütsel etik, işletme etiği ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İş etiğine uygun koşulların iş ve işyerine etkileri ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Mesleki yozlaşma, tükenmişlik duygusu ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav ders kitabından çalışma Yazılı Sınav
9 Meslek etiğini incelemek ön hazırlık yok Anlatım
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
10 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek ön hazırlık yok Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
11 Türkiyede kamu görevlileri etik ilkeleri ön hazırlık yok Anlatım
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
12 Sosyal sorumluluk kavramı ön hazırlık yok Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Örnek Olay
13 Kamuda etik kurula başvuru süreci ön hazırlık yok Grup Çalışması
Örnek Olay
14 Bazı mesleklerle ilgili etik kurallar ön hazırlık yok Grup Çalışması
Örnek Olay
15 Örnek olay çalışmaları ön hazırlık yok Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar