DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İmar Mevzuatı Uygulamaları YLY   202 4 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Hüsniye HAS
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YUSUF ÇULHA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İmar Kanunu Ögrenilmesi Ve Uygulanması
Dersin İçeriği
İmar Kanununun Hukuk Sisteminde Yeri, Düzenli Kentleşme, İmar Planları Planlalrın Uygulanamama Sebepleri, Ve Uygulanma Yöntemleri ,İmar Sorunlarının Çözüm Yolları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kentleşme Ve İmar Sorunlarını Açıklamak
2) .İmar Planlaması Kavramını Açıklamak
3) İmar Planını Hazaırlanması Onaylanması Değiştirilmesi Konularını Açıklamak
4) İmar Planının Uygulanması Bölgeleme Parselleme Konularını Açıklamak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İmar Kanununun Hukukumuzdaki Yeri VE Kaynakları DÜZ ANLATIM
2 İmarla İlgili Kavramlar İmar Planlaması Kavramları DÜZ ANLATIM
3 İmar Planı Türleri DÜZ ANLATIM
4 Nazım İmar Planı Uygulama İmar Planı Ve Bölge Planı DÜZ ANLATIM
5 İmar Planının Uygulanabilmesinin Yada Uygulanamamasının Sebepleri DÜZ ANLATIM
6 Kamulaştırma DÜZ ANLATIM
7 Kamulaştırma DÜZ ANLATIM
8 Ara Sınav
9 Yapı İzni Ve Kullanma İzni DÜZ ANLATIM
10 Yapı Denetimi DÜZ ANLATIM
11 Yapı Yapma Yasağı DÜZ ANLATIM
12 Koruma Amaçlı İmar Planı DÜZ ANLATIM
13 Kırsal Alanlarda Yapı Yapma DÜZ ANLATIM
14 Yasak Yapılara Uygulanacak Cezalar DÜZ ANLATIM
15 İmar Suçları Ve İmar Davaları DÜZ ANLATIM
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar