DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, dersin tanıtımı ve dersle ilgili genel açıklamalar Ders kitaplarını ve notlarını okuma
2 1923-1938 Türkiye Ekonomisi: Yeni Bir Ülke ve Ekonominin İnşası Ders kitaplarını ve notlarını okuma
3 1939-1950: İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye Ekonomisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
4 1950-1961: Liberalleşme ve Dünya Ekonomisine Entegre Olma Çabaları Ders kitaplarını ve notlarını okuma
5 1962-1980: İthal İkameci Sanayileşme Modeli Uygulaması ve Sonuçları Ders kitaplarını ve notlarını okuma
6 1980-1990: 24 Ocak 1980 Kararları ve Türkiyenin Ekonomik Serbestleşme ve İhracata Yönelik Sanayileşme Deneyimi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
7 1990lı Yıllarda Türkiye Ekonomisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
8 Ara Sınav Ders kitaplarını ve notlarını okuma
9 Krizler ve Türkiye Ekonomisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
10 2001 Krizi ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Ders kitaplarını ve notlarını okuma
11 Türkiyede Sanayi Sektörü Ders kitaplarını ve notlarını okuma
12 Türkiyede Tarım Sektörü Ders kitaplarını ve notlarını okuma
13 Türkiye Ekonomisinde Bankacılık ve Finans Sektörlerinin Gelişimi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
14 Türkiye Ekonomisinin Güncel Problemleri Ders kitaplarını ve notlarını okuma
15 Geleceğe Dönük Planlar, Yaklaşımlar Ders kitaplarını ve notlarını okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar