DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Ekonomisi YLY   206 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YUSUF ÇULHA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze Türkiye'deki gelişmelerin iktisadi yansımalarının iktisat politikaları; büyüme, sanayileşme, dış ticaret gibi temel ekonomik göstergeler ve gelir dağılımındaki değişimler açısından incelenmesi.
Dersin İçeriği
Ders kapsamında ekonomik açıdan Osmanlı İmparatorluğunun son yılları ve Türkiye Cumhuriyeti nin ilk yılları, 1930lar ve Devletçilik, 1950-1960 dönemindeki ekonomik liberalleşme, 1960 sonrasındaki kalkınma planları ve ithal ikameci sanayileşme politikaları, 24 Ocak 1980 ekonomik kararları ve Türkiyenin ihracata yönelik sanayileşme deneyimi 1990lı yıllardaki finansal liberalizasyon ve 1994 2000 2001 ekonomik krizleri gibi konular ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Açık ve kapalı ekonomi, ithal ikameci politika, özelleştirme, küreselleşme, korumacılık, devletçilik gibi iktisadi terimler çerçevesinde Türkiye ekonomisini analiz eder.
2) Milli gelir, gelir dağılımı, işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme gibi ekonomik göstergelerle Türkiye ekonomisinin yapısını inceler.
3) Türkiye nin uluslararası düzeyde yürüyen iktisadi ilişkilerini değerlendirir.
4) Türkiye ekonomisinde yaşanan krizleri neden ve sonuç açısından tartışır, farklı politikaları, kalkınma planlarını tanır ve sorgular.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)