DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yerel Kamu Hizmetleri YLY   210 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erbil RADAVUŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERBİL RADAVUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin, Kamu hizmetlerine ilişkin değerlendirmeleri kavramsal ve teorik düzeyde kavrayabilmesini, temel kavramları ve tanımlamaları ele alarak, kamu hizmetini tanımasını, Yerel Yönetim birimlerinin içinde faaliyetini sürdürdüğü toplumsal ve yönetsel yapıyı ve bu yapının işleyişini anlayabilmesini ve yerel düzeyde kamu hizmetleri üreten Yerel Yönetim birimlerinin davranışlarını analiz edebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Kamu hizmeti ile ilgili temel kavramları, kamu hizmetinin unsurlarını ve özeliklerini öğrenebilme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kamu hizmetlerinin sınıflandırmasını yapabilme,
2) Kamu hizmetinin (hizmetlerinin) kurulması, yürütülmesi ve kaldırılması işlemlerini anlayabilme,
3) Devletin kamu hizmetlerinin sunumundaki rolünde değişime yol açan etkenleri analiz edebilme.
4) Kamu hizmetlerinin yönetimler arası bölüşümü ve nedenlerini anlayabilme
5) Yerel kamu hizmetleri ve yerel yönetimlerin hizmet sunumundaki alternatif yöntemleri analiz edebilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
X
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
X
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
X
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
X
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
X
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
X
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
X
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
X
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
X
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
X
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
X
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
X
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
X
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kamu hizmeti ile ilgili temel kavramlar ön hazırlık yok
2 Kamu hizmetinin unsurlarını ve özelikleri ön hazırlık yok
3 Kamu hizmetlerinin sınıflandırması ön hazırlık yok
4 Kamu hizmetinin (hizmetlerinin) kurulması, yürütülmesi ve kaldırılması işlemleri ön hazırlık yok
5 Devletin kamu hizmetlerini sunumundaki rolünde değişime yol açan etkenler ön hazırlık yok
6 Kamu hizmetlerinin yönetimler arası bölüşümü ve nedenleri ön hazırlık yok
7 Yerel kamu hizmetleri ve yerel yönetimlerin hizmet sunumundaki alternatif yöntemler ön hazırlık yok
8 Ara Sınav ders kitabından çalışma Yazılı Sınav
9 Belediyelerin ana hizmet birimleri ve görevleri ön hazırlık yok
10 Büyük Şehir Belediyelerinin ana hizmet birimleri ve görevleri ön hazırlık yok
11 Büyük Şehir Belediyelerinin ana hizmet birimleri ve görevleri ön hazırlık yok
12 İl Özel İdarelerinin ana hizmet birimleri ve görevleri ön hazırlık yok
13 İl Özel İdarelerinin ana hizmet birimleri ve görevleri ön hazırlık yok
14 Köye Hizmet Birimleri ve görevleri ön hazırlık yok
15 final ön hazırlık yok
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar