DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kamu hizmeti ile ilgili temel kavramlar ön hazırlık yok
2 Kamu hizmetinin unsurlarını ve özelikleri ön hazırlık yok
3 Kamu hizmetlerinin sınıflandırması ön hazırlık yok
4 Kamu hizmetinin (hizmetlerinin) kurulması, yürütülmesi ve kaldırılması işlemleri ön hazırlık yok
5 Devletin kamu hizmetlerini sunumundaki rolünde değişime yol açan etkenler ön hazırlık yok
6 Kamu hizmetlerinin yönetimler arası bölüşümü ve nedenleri ön hazırlık yok
7 Yerel kamu hizmetleri ve yerel yönetimlerin hizmet sunumundaki alternatif yöntemler ön hazırlık yok
8 Ara Sınav ders kitabından çalışma Yazılı Sınav
9 Belediyelerin ana hizmet birimleri ve görevleri ön hazırlık yok
10 Büyük Şehir Belediyelerinin ana hizmet birimleri ve görevleri ön hazırlık yok
11 Büyük Şehir Belediyelerinin ana hizmet birimleri ve görevleri ön hazırlık yok
12 İl Özel İdarelerinin ana hizmet birimleri ve görevleri ön hazırlık yok
13 İl Özel İdarelerinin ana hizmet birimleri ve görevleri ön hazırlık yok
14 Köye Hizmet Birimleri ve görevleri ön hazırlık yok
15 final ön hazırlık yok
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar