DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri YLY   216 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erbil RADAVUŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HASAN BEYTULLAH DÖNMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
nitel ve nicel araştırmaları uygulayabilme
Dersin İçeriği
Nicel ve nitel araştırma yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgi ve bilimin anlamını kayrayabilir
2) Bilimin tarihini genel olarak öğrenir
3) Araştırma yapmanın gerekliliklerini anlar
4) Araştırma yapmanın aşamalarını öğrenir
5) Araştırma konusunun seçimini öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgi ve bilim tanımı Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Bilimin tarihsel gelişimi Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Araştırma yapmanın nitelikleri Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Araştırma yapmanın nitelikleri Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Araştırma yapmanın aşamaları Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Araştırma konusunun belirlenmesi Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Araştırma çeşitleri ve özellikleri Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav sınav Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Anket çalışması yapma süreçleri Proje hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Anket çalışması yapma süreçleri Proje hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Anket çalışması yapma süreçleri Proje hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Bilimsel rapor hazırlama süreçleri Proje hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Bilimsel rapor hazırlama süreçleri Proje hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Bilimsel rapor hazırlama süreçleri Proje hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Bilimsel rapor hazırlama süreçleri Proje hazırlığı Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar