DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ofis Yazılımları II YLY   132 2 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erkut TEKELİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HASAN BEYTULLAH DÖNMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ofis uygulama programlarının (MS Excel, Access) temel seviyede kullanımı ve bölümün ihtiyaçlarını karşılayacak temel unsurları kavrayabilme becerilerini vermektir.
Dersin İçeriği
MS Excel - Access - HTML

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) MS Excel programını kullanarak formül oluşturabilir.
2) Grafikleri listeler ve çizebilir.
3) Elektronik tablo çözümleri üretebilir.
4) Access de veri tabanı kavramını bilir, tasarlar ve oluşturur.
5) Form oluşturur ve sorgulama yapar.
6) Bölüme ait paket programları temel düzeyde kullanabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
X
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
X
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
X
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 MS Excel - Excele Giriş, Sayfa ve Hücre Kavramı, İmleç Çeşitleri Ders kitabından çalışma
2 Sayfa Sekmeleri, Kes-Kopyala-Yapıştır, Satır ve Sütun İşlemleri Ders kitabından çalışma
3 MS Excel - Araç Çubuklarıyla Tanışmak, Dosyalarla Çalışmak, Çalışma Sayfası Ders kitabından çalışma
4 MS Excel - Formül Oluşturma Ders kitabından çalışma
5 Excel uygulaması-1 Ders kitabından çalışma
6 MS Excel - Menülerle Çalışmak Ders kitabından çalışma
7 Excel uygulaması-2 Ders kitabından çalışma
8 Ara Sınav Ders kitabından çalışma
9 Access veritabanı tasarlamak ve oluşturmak Ders kitabından çalışma
10 Access formlarla çalışmak Ders kitabından çalışma
11 Access sorgularla çalışmak Ders kitabından çalışma
12 Access Uygulaması Ders kitabından çalışma
13 HTML temel komutları Ders kitabından çalışma
14 HTML tablo oluşturma Ders kitabından çalışma
15 HTML form oluşturma Ders kitabından çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabından çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar