DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kentleşme ve Çevre Sorunları YLY   203 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Fatih AYDIN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERBİL RADAVUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kentleşmenin nasıl ortaya çıktığı ve hangi politikalar ile sürdürüldüğünü, ve çevre sorunlarına çözüm üretecek politikaları ifade etmek
Dersin İçeriği
Dünya'da ve Türkiye'de kentleşmenin tarihsel süreçteki gelişimi ve sonuçları, kentleşme politikaları, çevre sorunları ve politikaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) kent ve kentleşme kavramını tanımlayabilme
2) Dünya'da ve Türkiye'de kentleşmenin tarihsel gelişimini öğrenme
3) Farklı ekonomik sistemlerde kentleşme politikasını değerlendirme
4) Belli bir bölgede uygulanacak kentleşme politikasını planlama sürecini inceleme
5) Konut politikası oluşturulmasını inceleme
6) Gecekondu politikası oluşturulmasını inceleme
7) Kentsel planlama politikasını inceleme
8) sınav
9) Kırsal kalkınma politikasını inceleme
10) Kentsel toprak politikasını inceleme
11) Kıyı politikasını inceleme
12) Afet politikasını inceleme
13) Çevre politikasını inceleme
14) Küreselleşme kavramını ve özelliklerini anlama
15) sınav


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kent ve Kentleşme kavramı okuma Anlatım
2 Dünya'da ve Türkiye'de kentleşme okuma Anlatım
3 Farklı ekonomik sistemlerde kentleşme politikası okuma Anlatım
4 Bölgesel planlama politikası okuma Anlatım
5 Konut politikası okuma Anlatım
6 Gecekondu politikası okuma Anlatım
7 Kentsel planlama politikası okuma Anlatım
8 Ara Sınav çalışma Yazılı Sınav
9 Kırsal kalkınma politikası okuma Anlatım
10 Kentsel toprak politikası okuma Anlatım
11 Kıyı politikası okuma Anlatım
12 Afet politikası okuma Anlatım
13 Çevre politikası okuma Anlatım
14 Küreselleşme okuma Anlatım
15 Küreselleşme okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar