DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Büro Yönet.ve Yazış.Teknikleri YLY   207 3 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Günseli Yelda GÜNDÜZALP İLBEYLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜNSELİ YELDA GÜNDÜZALP İLBEYLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Büro Yönetimi ve yazışmaların öğretilip uygulanmasının sağlanması.
Dersin İçeriği
Büro Yönetimi ve yazışmaların öğretilip uygulanmasının sağlanması.Yönetim ve büro yönetimi kavramlarını, büro yönetiminin fonksiyonlarını anlamak, dosyalama ve arşivleme tekniklerini öğrenmek, iletişim kavramı ve örgütsel iletişimi öğrenmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yazılı iletişimin unsurlarını kavrar.
2) Yazılı iletişimin örgütlerdeki önemini kavrar.
3) Yazı yazma tekniklerini bilir ve uygulama becerisi kazanır.
4) Büro yönetimi konusunda bilgi sahibi olur. Sözlü ve yazılı iletişimin uygulamasını yapar.
5) Örgütsel iletişimi bilir. Gelen giden evrak, evrak türleri, kayıt işlemlerini yapar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sözlü ve yazılı iletişimin incelenmesi düz anlatım,tartışma Anlatım
2 Örgütsel iletişimin tanımı. Gelen giden evrak, evrak türleri, kayıt işlemleri düz anlatım,tartışma Anlatım
3 Anlatımın unsurları, yazım-imla kuralları. Yazışma türleri, ticari ve resmi yazıların tanımı,özellikleri düz anlatım,tartışma
4 Yazışma türlerinin tanımı ve örnek yazımı. Sirkü, ilan, tanıtma ve reklam mektubu düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Satış mektupları, sipariş ve örnek yazımı düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 İstek mektupları,alındı mektupları ve örnek yazımı düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Tekit mektupları, tahsilat ve ödemeleri takip mektubunun incelenmesi ve örnek yazımı düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav ders kitabından çalışma Yazılı Sınav
9 TSE nin iş yazılarını düzenleme standardı ve Başbakanlığın resmi yazıları düzenleme esaslarının incelenmesi düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Standartların yazıya uygulanması . Teyit mektuplarının incelenmesi ve örnek yazımı düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Dilekçe yazım kurallarının incelenmesi ve örnek yazımı düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 İş isteme mektupları, özgeçmiş hazırlama kurallarının incelenmesi ve örnek yazımı düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 İş isteme mektupları, özgeçmiş hazırlama kurallarının incelenmesi ve örnek yazımı düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Örgütsel iletişimde özel yazıların tanımı ve türlerinin incelenmesi ve örnek yazımı düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Raporun tanımı, raporların şekil ve içerik yönünden incelenmesi düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar