DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönetim Bilimi YLY   209 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek KOCA BALLI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERBİL RADAVUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yönetim teorisi öğrenimi için bir altyapı oluşturmaktır.
Dersin İçeriği
Yönetimle İlgili temel kavramlar, Yönetimle ilgili geliştirilen ilk temel teoriler, sistem teorisi, durumsallık teorisi, çağdaş yönetim teorileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetimde kullanılan başlıca yöntem ve süreçleri bilir
2) Tarihsel süreçteki değişimleri analiz edebilir
3) Modern sonrası yönetim alanındaki gelişmeleri tartışabilir
4) Teorik bilgileri piyasa uygulamaları ile pekiştirir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin ve kaynakların tanıtımı; amacı İlgili konunun okunması Anlatım
2 Temel Kavramlar ve İşletme-Yönetim Konularına Bilimsel Bakış İlgili konunun okunması Anlatım
3 Karar Verme ve Planlama İlgili konunun okunması Anlatım
4 Klasik-Davranışsal Yönetim ve Organizasyon Teorisi İlgili konunun okunması Anlatım
5 Modern Organizasyon Teorisi İlgili konunun okunması Anlatım
6 Sistem Yaklaşımı İlgili konunun okunması Anlatım
7 Genel Değerlendirme İlgili konunun okunması Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Organizasyonlarda Çevreye Uyum ve Değişimler İlgili Yaklaşımlar İlgili konunun okunması Anlatım
10 Durumsallık Teorilerinin İncelenmesi İlgili konunun okunması Anlatım
11 Toplam Kalite Yönetimi İlgili konunun okunması Anlatım
12 Modern-Sonrası Çağdaş ve Güncel Kavramlar ve Yaklaşımlar İlgili konunun okunması Anlatım
13 Organizasyon İlkeleri ve Örgütleme İlgili konunun okunması Anlatım
14 Yürütme İlgili konunun okunması Anlatım
15 Koordinasyon ve Kontrol İlgili konunun okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar