DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Halkla İlişkiler YLY   213 3 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erbil RADAVUŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERBİL RADAVUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
halkla ilişkiler faaliyetleri yapma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği
Görev ve sorumluluklar, Halkla ilişkilerde mesajı, Kamuoyu ve medya ile ilişkiler, Sponsorluk.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Halkla ilişkilere dair genel bir bakış açısı kazanma.
2) Kuruma ve hedef kitleye yönelik iletişim sorunlarını tanımlayıp çözüm üretebilme.
3) Halkla ilişkilerde araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgi kazanma.
4) Halkla ilişkilerin yönetimsel işlevlerini anlama.
5) -- Halkla ilişkiler tanımları, halkla ilişkilerde temel faaliyet alanları.
6) Halkla ilişkilerin Türkiye ve dünyada tarihi.
7) Halka ilişkilerin ilişkide olduğu alanlar (iletişim, pazarlama, reklamcılık, yönetim)
8) Temel halkla ilişkiler modelleri
9) Halkla ilişkiler çalışmalarında tanıma ve tanıtma.
10) Halkla ilişkilerde iki yön: kurum içi ve kurum dışı halkla ilişkiler.
11) Halkla ilişkilerde hedef kitle ve önemi.
12) Halkla ilişkilerde temel kampanya süreci
13) Halkla ilişkilerde kullanılan temel araçlar (yazılı araçlar, yayın araçları
14) Halkla ilişkilerde organizasyon: halkla ilişkiler departmanları
15) Halkla ilişkiler ajansları ve yapıları.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Halkla ilişkilerin tanımı Düz Anlatım, Tartışma Anlatım
2 Halkla ilişkilerin Türkiye ve dünyada tarihi. Düz Anlatım, Tartışma Anlatım
3 Halka ilişkilerin ilişkide olduğu alanlar (iletişim, pazarlama, reklamcılık, yönetim) Düz Anlatım, Tartışma Anlatım
4 Temel halkla ilişkiler modelleri. Düz Anlatım, Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Halkla ilişkiler çalışmalarında tanıma ve tanıtma. Düz Anlatım, Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Halkla ilişkilerde iki yön: kurum içi ve kurum dışı halkla ilişkiler. Düz Anlatım, Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Halkla ilişkilerde hedef kitle ve önemi. Düz Anlatım, Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav ders kitabından çalışma Yazılı Sınav
9 Halkla ilişkilerde temel kampanya süreci. Düz Anlatım, Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Halkla ilişkilerde kullanılan temel araçlar (yazılı araçlar, yayın araçları Düz Anlatım, Tartışma Anlatım
Grup Çalışması
11 Halkla ilişkilerde organizasyon: halkla ilişkiler departmanları Düz Anlatım, Tartışma Anlatım
Grup Çalışması
12 Halkla ilişkiler ajansları ve yapıları. Düz Anlatım, Tartışma Anlatım
Grup Çalışması
13 Halkla ilişkilerde organizasyon: halkla ilişkiler departmanları Düz Anlatım, Tartışma Anlatım
Grup Çalışması
14 Halkla ilişkiler biriminin genel organizasyon içindeki yeri Düz Anlatım, Tartışma Anlatım
Grup Çalışması
15 Halkla ilişkilerde etkin sunuş tekniği ve beden dili Düz Anlatım, Tartışma Anlatım
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar