DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Yönetimi YLY   108 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erbil RADAVUŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERBİL RADAVUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kamu yönetiminin Merkezi ve Taşra Yapısını Açıklamak
Dersin İçeriği
Kamu Yönetiminin Niteliği ve Yapısı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kamu yönetiminin Tanımı ve gelişimini anlar
2) Kamu Yönetiminin Örgütlenmesini öğrenir
3) Kamu Yönetiminin Merkezi Yönetim Yapısını (Başkent Örgütü) anlar
4) Kamu yönetiminin Merkezi Yönetim Yapısını (Taşra Örgütü) anlar
5) Yerel yönetimlerin gelişimini anlar
6) Yerel Yönetimlerin yapısını öğrenir
7) Kamu iktisadi teşebbüslerini öğrenir
8) sınav
9) Düzenleyici ve Denetleyici kurumların yapısını ve özelliklerini öğrenir
10) Bürokrasinin tanımı ve özelliklerini öğrenir
11) İnsan kaynakları yönetiminin özellikleri ve ilkelerini anlar
12) Kamu hizmetine girişin şartları ve memurların statüsünü öğrenir
13) Kamu Yönetiminin denetlenme yollarını öğrenir
14) Kamu yönetiminin sorumluluğunu anlar
15) final sınavı


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
X
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
X
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
X
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
X
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
X
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
X
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
X
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
X
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
X
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
X
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
X
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
X
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kamu yönetiminin Tanımı ve gelişimi Okuma Anlatım
2 Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi Okuma Anlatım
3 Kamu Yönetiminin Merkezi Yönetim Yapısı Okuma Anlatım
4 Devlet yönetiminin taşra örgütü Okuma Anlatım
5 Federal devlet, üniter devlet kavramları Okuma Anlatım
6 Yerel yönetimler Okuma
7 Kamu İktisadi teşebbüsleri Okuma
8 Ara Sınav ders kitabından çalışma Yazılı Sınav
9 Düzenleyici ve denetleyici kurumlar Okuma
10 Bürokrasi Okuma
11 İnsan kaynakları Okuma
12 Kamu Hizmeti ve memurlar Okuma
13 Kamu yönetiminin denetlenmesi Okuma
14 Kamu yönetiminin hukuka bağlılığı Okuma
15 Ombudsman : kamu denetmeni Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar