DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mahalli İdareler II YLY   112 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erbil RADAVUŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERBİL RADAVUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye de yerel yönetimlerin durumuna dair orta ve ileri düzey tartışma konularını ele almaktır.
Dersin İçeriği
Türkiye de yerel yönetimleri temel mevzuatı, yerel yönetimlerin birbirleriyle ilişkileri, yerel hizmetler, yerel yönetimlerin tarihsel gelişimi, yerel yönetim reformu, yerel yönetimlerde ölçek ekonomisi veoptimal ölçek, Avrupa Birliğinin Türk yerel yönetimlerine etkileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye de yerel yönetim türlerinin gelişimi ve dönüşümüne dair yerel yönetim modelleri çerçevesinde detaylı ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
2) Kent sorunlarının çözümüne ve yerel yönetimlerin hizmetlerinin iyileştirilmesine dair analitik düşünce ve bilgi birikimi geliştirir.
3) Türkiye de yerel yönetimler reformunun sürecini, nedenlerini, unsurlarını ve olası sonuçlarını bilir ve analiz eder; bunların kamu yönetimine ve sektörüne yansımasını kavrar.
4) Yerel yönetimlerin personel sistemini, karar alma süreçlerini, ölçek ekonomisinin gereklerini ve durumlarını, gelir ve giderlerini, borçlanma durumunu anlar ve analiz eder.
5) Yerel yönetimlerde reform kavramını bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yerel yönetimlerin temel degerleri nitelikleri tarihi gelişimi İlgili bölümlerin okunması Anlatım
2 Büyükşehir Yönetimi İlgili bölümlerin okunması Anlatım
3 6360 sayılı yasa ile değişen Büyükşehir Yönetimi İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yerel yönetimlerin gelirleri, giderleri, bütçesi ve borçlanması İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Avrupa'dan Yerel Yönetim Örnekleri İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yerel demokrasi İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav İlgili bölümlerin okunması Yazılı Sınav
9 Türkiyede yerel seçimler İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yerel hizmetlerin yürütülmesi yöntemleri İlgili bölümlerin okunması Grup Çalışması
11 Mahalli idare birlikleri İlgili bölümlerin okunması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
12 Yerel yönetimlerde özelleştirme İlgili bölümlerin okunması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
13 Belediyelerin kentsel mekana etkileri İlgili bölümlerin okunması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
14 Yerel yönetimlerde reform İlgili bölümlerin okunması Grup Çalışması
Örnek Olay
15 Engelsiz kentler İlgili bölümlerin okunması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili bölümlerin okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar