DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Etiği YLY   126 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erbil RADAVUŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERBİL RADAVUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Meslekle ilgili etik ve ahlak kurallarını inceler, etik sistemleri araştırır, ahlakın oluşumunda rol alan faktörleri inceler.
2) Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını bilir.
3) Etik sistemlerini inceler
4) Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri inceler
5) Kamu görevlileri etik ilkelerinin neler olduğunu bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
X
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
X
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
X
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
X
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
X
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
X
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
X
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
X
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
X
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
X
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
X
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
X
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
X
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etik ve ahlak kavramları, etik toplum ilişkisi ön hazırlık yok Anlatım
2 Etik değerlere uygun davranışların sonuçları ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Etik sistemleri ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bireysel etik, örgütsel etik, işletme etiği ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İş etiğine uygun koşulların iş ve işyerine etkileri ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Mesleki yozlaşma, tükenmişlik duygusu ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav ders kitabından çalışma Yazılı Sınav
9 Meslek etiğini incelemek ön hazırlık yok Anlatım
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
10 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek ön hazırlık yok Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
11 Türkiyede kamu görevlileri etik ilkeleri ön hazırlık yok Anlatım
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
12 Sosyal sorumluluk kavramı ön hazırlık yok Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Örnek Olay
13 Kamuda etik kurula başvuru süreci ön hazırlık yok Grup Çalışması
Örnek Olay
14 Bazı mesleklerle ilgili etik kurallar ön hazırlık yok Grup Çalışması
Örnek Olay
15 Örnek olay çalışmaları ön hazırlık yok Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar