DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Borçlar Hukuku YLY   120 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Selçuk CENGİZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YUSUF ÇULHA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
ÇalışmaHayatındaBorçOlayınıHukukileştirme
Dersin İçeriği
Borçlar Hukukunun konusu Ve Kaynakları,Borcun Kaynakları, İrade Açıklamasının Hukuki Geçerliliği,Borcun Sona Ermesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Borcun Doğması ve Kaynaklarını Anlama
2) Borcun Sona Erme Şekillerini Kavrama
3) Borç Sözleşmesi Şekillerini Öğrenme
4) Sözleşme , Haksız Fiil, Sebepsiz Zenginleşme Ve Bunlarla İlgili Sorumluluklar
5) Borcun Sona Erme Şekillerini Kavrama
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Borçlar Hukukunun Hukuk Sistemimizdeki Yeri DÜZ ANLATIM
2 Borçlar Hukukunun Konusu Ve Hukuki Kaynakları DÜZ ANLATIM
3 Genel Olarak Borcun Kaynakları DÜZ ANLATIM
4 Borçlar Hukukundaki Sözleşmeler DÜZ ANLATIM
5 İrade Ve İrade Açıklaması Arasındaki Uyumsuzluklar DÜZ ANLATIM
6 Muvazaa, Hata ,Hile Ve Gabin Halleri DÜZ ANLATIM
7 Muvazaa, Hata ,Hile Ve Gabin Halleri DÜZ ANLATIM
8 Ara Sınav
9 Haksız Fiiller Ve Sebepsiz Zenginleşme DÜZ ANLATIM
10 Kusursuz Sorumluluk Halleri DÜZ ANLATIM
11 Borcun İfası, İfa Edilmemesi Ve Bunların Sonuçları DÜZ ANLATIM
12 Müteselsil Borçluluk DÜZ ANLATIM
13 Borç İlişkilerinde Zaman Aşımı Kuralları DÜZ ANLATIM
14 Özel Borç İlişkilerine Genel Bakış DÜZ ANLATIM
15 Borçlar Hukukundaki Sözleşme Tipleri DÜZ ANLATIM
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları DÜZ ANLATIM

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar