DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Hukuku YLY   204 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Hüsniye HAS
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YUSUF ÇULHA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşçi Ve İş Verenin Hak Ve Sorumlulukları
Dersin İçeriği
İş Hukukunun Çalışma Hayatında Yeri Ve Önemi, Hizmet Sözleşmesinin Kurulması Ve Sona Ermesi,Bireysel Ve Toplu İş Hukuku,İş Mahkemeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş hukukunun Uygulama Alanını Ögrenir
2) Bireysel Ve Toplu İş Hukukunu Ögrenir
3) Hizmet Sözleşmesi Kavramı Ögrenilir
4) .İşçi Ve İşveren Olarak Hukuki Hak Ve Sorumluluklar Öğrenilir
5) İş Davaları Ve Çözüm Yolları
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş hukukuna Giriş DÜZ ANLATIM
2 Hukuk Sistemimizde İş Hukukunun Yeri Ve Önemi DÜZ ANLATIM
3 İş Hukukunun Kaynakları DÜZ ANLATIM
4 Hizmet Sözleşmesi DÜZ ANLATIM
5 İşçi Ve İşveren İçin Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar Ve Borçlar DÜZ ANLATIM
6 Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi DÜZ ANLATIM
7 Kıdem Tazminatı Ve asgari Ücret DÜZ ANLATIM
8 Ara Sınav DÜZ ANLATIM
9 Çalışma Ve Dinlenme Süreleri DÜZ ANLATIM
10 Toplu İş Hukukuna Giriş DÜZ ANLATIM
11 Sendika Kavramı Üyelik Ve Organları DÜZ ANLATIM
12 Toplu İŞ Sözleşmesi Grev Ve Lokavt DÜZ ANLATIM
13 İş Uyuşmazlıkları DÜZ ANLATIM
14 İŞ Uyuşmazlıklarının Çözümünde Yargı Yolu DÜZ ANLATIM
15 İş Mahkemeleri Ve İşleyişi DÜZ ANLATIM
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar